-3 C
Tuzla
30.11.2023.

Zakon o taksi na istaknutu firmu na federalnom nivou čeka odgovor Vlade

Inicijativa za izradu “Zakona o komunalnim taksama na istaknutu firmu na federalnom nivou” pokrenuta je u decembru 2021. od strane Parlamenta FBiH i upućena je na dalje razmatranje Vladi FBiH.

Portal Akta je kontaktirao Parlament u vezi pomenutog Zakona i saznao kada možemo očekivati odgovor Vlade FBiH na pokrenutu incijativu, kao i razloge pokretanja iste.

“Jedan od razloga za pokretanje inicijative su učestali predmeti na Ustavnom sudu Federacije BiH u pogledu zahtjeva za ocjenu ustavnosti općinskih/gradskih odluka o komunalnim taksama. U skladu sa daljom procedurom, Vlada Federacije je u obavezi izjasniti se o navedenoj inicijativi i dostaviti mišljenje u roku od 30 dana utvrđenim Poslovnikom Predstavničkog doma. Mišljenje Vlade Federacije nije dostavljeno, ali vjerujem da ću odgovor dobiti do kraja tekućeg mjeseca u skladu sa rokom”, rekao je Mirsad Zaimović, predsjedavajući Parlamenta FBiH.

On je dodao da je dodatni razlog za podnošenje incijative nepostojanje Zakona na federalnom nivou kao izvora materijalnog prava kojim bi bili propisani kriteriji za utvrđivanje visine naknade.

“U svojoj inicijativi sam naveo da je jedini način za rješavanje gore navedenih nedostataka upravo donošenje Zakona o komunalnim taksama na federalnom nivou. Naime, time bi se regulisala oblast komunalnih taksi na sveobuhvatan način, utvrdili i uredili osnovni elementi sistema komunalnih taksi, predmet taksene obaveze, obveznici plaćanja komunalnih taksi, kriteriji za utvrđivanje vrste i visine komunalne takse, a sve radi uspostavljanja pravne sigurnosti i zaštite pravnih subjekata od neujednačenih odluka općinskih/gradskih vijeća u Federaciji BiH”, pojasnio je Zaimović.

Da podsjetimo, Ustavni sud je prošle godine taksu na istaknutu firmu u Kantonu Sarajevo proglasio neustavnom i od tada se ista ne plaća, odnosno firme su dužne izvršiti prijavu takse na firmu, ali sa iznosom 0,00 na prijavi. Time se ispunjava obaveza prijave, ali bez obaveze plaćanja, dok se općine ne usaglase oko kriterija određivanja visine komunalne takse koja će biti u skladu sa Ustavom FBiH.

“Zakonom o komunalnim taksama Kantona Sarajevo propisan je način plaćanja komunalne takse u Kantonu Sarajevo i isti se primjenjuje isključivo na porezne obveznike sa područja Kantona Sarajevo. Presuda Ustavnog suda Federacije BiH odnosi se isključivo na Kanton Sarajevo i ne može se primjenjivati na druge kantone. Napominjemo, da Zakon o komunalnim taksama donose kantoni, a visina takse po predmetima i uslugama za koje se plaća taksa utvrđuje se općinskim odlukama”, pojasnili su iz Porezne uprave FBiH.

Pored Sarajeva, taksu na istaknutu firmu ne plaćaju ni firme u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde jer je istu Ustavni sud FBiH 2019. godine proglasio neustavnom.

“Utvrđuje se da odredba člana 21. Tarifni broj 1. stav 1. Zakona o komunalnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, br.: 16/11, 15/14 i 05/17), nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine”, stoji u presudi.

Nažalost ovo nije slučaj sa ostatkom Federacije gdje su firme u obavezi plaćati ovakvu vrstu takse, a ekonomisti smatraju da bi ukidanje komunalne takse na istaknutu firmu pomoglo firmama, obrtima, kao i privredi u BiH.

RTV Slon/akta.ba

Vezane vijesti

TUZLA