Zakon o zaštiti od nasilja u porodici upućen u javnu raspravu od 60 dana

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji je upućen u javnu raspravu od 60 dana.

– Ukupno četiri žene od njih deset su doživjele nasilje u porodici ali nisu prijavile nasilje jer ne vjeruju u sistem zaštite. Nasilje je zasigurno neprihvatljivo i problem koji trebamo rješavati, jer je to problem društvene zajednice. Ratificiranjem međunarodnih ugovora, odnosno Istanbulske konvencije smo se obavezali da ćemo raditi na sprečavanju općenito nasilja, posebno u porodici – rekla je poslanica u Federalnom parlamentu Kenela Zuko.

Fondacija lokalne demokratije, NVO sigurne mreže su najviše doprinijele izradi zakona.

– U Fondaciji imamo pet sigurnih kuća koje vode nevladine organizacije i koje pružaju specijaliziranu pomoć žrtava nasilja u porodici. Prosječno godišnje jedna sigurna kuća treba 320.000 KM za funkcionisanje, odnosno ukupno 1.600.000 KM. Nacrtom zakona je predviđeno rješenje i to na način da to bude finansiranje 40 posto federalni nivo, 40 posto kantonalni nivo i 20 posto općina gdje je žrtva prijavljena – pojasnila je Zuko.

Trenutno Vlada Federacije BiH na godišnjem nivou izdvaja 250.000 KM za grant, odnosno podršku sigurnim kućama u Federaciji. Prema novom Prijedlogu trebalo bi izdvojiti 400.000 KM.

– Novim zakonom o zaštiti od nasilja u porodici se precizno propisuje pravo žrtava nasilja u porodici što lišava sve moguće dileme koje su do sada postojale, o tome koja prava im pripadaju – dodala je Zuko.