Zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca u FBiH

Zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca u FBiH

Objavio: -

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je s predsjednikom Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Alminom Škrijeljom i rukovodiocem Sektora zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje Omerom Korjenićem razgovarao o Projektu zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.

U narednom periodu, kazano je, treba povesti posebnu brigu o zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca, kojih ima oko 6.000 na biroima za zapošljavanje.

”Naš cilj je da u narednim godinama s biroa angažujemo što veći broj djece šehida i poginulih boraca i da ona dobiju posao prema stručnoj spremi i iskustvu, te da svojim radom porodici obezbjeđuju egzistenciju. To je naša trajna obaveza i najmanje šta možemo i moramo uraditi za njih”, istakao ja ministar Bukvarević.

Predsjednik Škrijelj je istakao potrebu da ova kategorija, kao najranjivija, bude posebno izdvojena prilikom zapošljavanja.

”Odrastaju bez jednog, a neki i bez oba roditelja, bore se kroz život, školuju se, stiču zavidne spreme i znanja i ako im ne pomognemo pri zapošljavanju, ostat će i dalje sami da se bore kroz život”, kazao je Škrijelj.

Omer Korjenić je istakao primjer realizacije programa zapošljavanja ove kategorije u Bosansko-podrinjskom i Srednjebosanskom kantonu, u čijem su sufinansiranju je, uz kantone, učestvovao Federalni zavod za zapošljavanje.

Danas je dogovoren je model praćenja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca i apeliranja na privredne subjekte da imaju senzibilitet za ovu kategorij, shodno njihovim potrebama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.