Zašto je proljeće nastupilo 20. marta?

Zašto je proljeće nastupilo 20. marta?

Danas 20. marta u 11:29 sati na sjevernoj hemisferi nastupilo je proljeće dok je u isto vrijeme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počela jesen. To je mnoge zbunuilo jer je u školi većina nas učila da proljeće nastupa 21. marta. Posljednji put proljeće je 21. marta nastupilo 2007. godine i to će se opet ponoviti tek 2102. godine. Zbog čega je to tako, pojašnjava docent Edin Hadžimustafić sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli Odsjek za geografiju. Navodi da broj dana u godini nije cijeli broj, što znači da se svake godine sve pojave i procesi pomjeraju za šest sati unaprijed. To je i jedan od razloga zašto dolazi do promjene datuma u početku nekog godišnjeg doba.

„  Znači svake godine pomjeranje prolaska Zemlje kroz tačku epinocija za šest sati uzrokuje kliženje ili prelazak iz datuma u datum. Iz tog razloga proljetni epinocij za različite tačke na zemljonoj površini bilježe se, odnosno mogu biti 19. marta, 20. marta i 21. marta u zavisnositi od toga koja je godina.“, pojašnjava dr.sc. Hadžimustafić.

Prvi dan proljeća obilježava i ravnodnevnica, kada vremenski isto traju dan i noć. To znači da se zemlja nalazi u presječnim tačkama svoje putanje i u presjeku druge ravnije putanje  odnosno nebeskog ekvatora. U tom položaju zemlja se nalazi dva puta godišnje.

„ Prvi ekvinocij je zapravo proljetni ekvinocij i to je ovo što mi bilježimo danas a drugi ekvinocij će biti  jesenji ekvinocij odnosno 22. i 23. septembra.“, pojašanjava docent Hadžimustafić.

Sa proljećem dolazi i do promjene na satu. Tako ćemo u  noći između subote i nedjelje, 25. i 26. marta, preći na ljetno računanje vremena, tako što ćemo pomicanjem kazaljke na satu za jedan sat unaprijed vrijeme u 2 sata  računati kao 3 sata. S toga, ne zaboravite pomaknuti kazaljke jer u nedjelju spavamo jedan sat kraće, ali zbog toga dobijamo ‘duži’ dan.