Zastupnici u Skupštini TK danas odlučuju: Ko se mora priključiti na daljinsko grijanje?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Sjednica Skupštine TK počela je jutros u 10:00 sati, no Dnevni red usvojen je tek oko 14:00 sati. Usvajanju Dnevnog reda prethodilo je izjašnjavanje o inicijativama zastupnika, nakon čega je uslijedila dvosatna pauza.

Kako je dnevnim redom predviđeno, zastupnici u Skupštini TK danas, između ostalog, raspravljaju o tri zakona: Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Nacrtu zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Inače, Skupština TK još u januaru 2018. godine usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o  komunalnim djelatnostima sa 22 glasa za i 9 suzdržanih glasova.

Razlog za ove izmjene i dopune je potreba da se reguliše obaveza priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplinskom energijom, a u cilju smanjena zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta.

Naime, prema ovom prijedlogu, vlasnik ili investitor poslovnog objekta, kao i vlasnik ili investitor stambenog objekta korisne površine preko 200 m2, obavezan je priključiti objekat na daljinsko grijanje, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za priključenje objekta na vrelovodnu ili toplovodnu mrežu daljinskog sistema zagrijavanja.

Izmjenama i dopunama predviđene su i kaznene odredbe za nepostupanje i one se kreću od 1.000 do 5.000 KM za fizička lica, od 2.000 KM do 10.000 KM za odgovorna lica u pravnom licu, te od 5.000 KM do 20.000 KM za pravno lice, ako ne priključi objekat na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplinskom energijom.

Nakon što bude završena redovna sjednica Skupštine TK bit će održana i se+jednica hitnog karaktera na kojoj že zastupnici zauzeti stav u vezi blokade rada držabnih institucija.