Zavod PIO potpisao ugovor sa austrijskim osiguranjem radi lakšeg penzionisanja

 

Direktor Federalnog zavoda penzijsko invalidskog osiguranja Zijad Krnjić i Winfried Pinggera direktor PVA, penzijskog osiguranja Republike Austrije, potpisali su danas u Beču Protokol o načinu postupanja dvaju nositelja penzijskog osiguranja u situacijama različitog zakonskog normiranja.

Time će biti otklonjeni problemi koje su imali, prvenstveno, građani BiH koji imaju staž osiguranja u obje zemlje. Naime, u dosadašnjoj praksi, bh građani koji su imali zadnje zaposlenje u Austriji, suočavali su se s poteškoćama u ostvarivanju prava na penziju, zbog različitih zakonskih odredbi.

Tako je Federalni zavod, u skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, odbijao provoditi postupak penzionisanja bez dokaza o prestanku osiguranja u Austriji, dok je istovremeno austrijski nositelj osiguranja, u skladu sa zakonima Austrije, provodio proces prije same odjave s osiguranja. Time su građani bili primorani voditi više postupaka, a što je u konačnici rezultiralo dužim čekanjem na penzionisanje te većim troškovima. Potpisivanjem Protokola dogovoren je način postupanja u takvim situacijama, čime će građani biti pošteđeni dodatnih procedura i troškova, a sam rok čekanja na penziju će biti kraći, saopćeno je iz Zavoda PIO.