Završena edukacija učenika o odlaganju medicinskog otpada

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u periodu od 17.02.2020. godine do 21.02.2020. godine je proveo edukaciju učenika završnih razreda Srednjih škola zdravstvenog usmjerenja na području kantona. “Osnovna namjera je bila da učenicima, našim budućim kolegama skrenemo pažnju na važnost bjezbijednog upravljanja otpadom. Tokom ovog edukativnog predavanja bazirali smo se na vrste medicinskog otpada, na važnost pravilnog upravljanja medicinskim otpadom kao i na bolesti koje se mogu prenijeti putem medicinskog otpada” – saopšteno je iz ZZJT TK.

Nastanak otpada posljedica je svake ljudske djelatnosti, pa s tim i zdravstvene. Svako civilizirano društvo svjesno je opasnosti do kojih može doći zbog neodgovornog postupanja s otpadom koji nastaje u zdravstvenim ustanovama, s jedne strane za zdravstvene radnike i korisnike usluga, a s druge strane za bližu i dalju okolinu. Sistem zbrinjavanja medicinskog otpada predstavlja sastavni dio brige o zdravlju. Narušavanje zdravlja zbog neodgovarajućeg načina zbrinjavanja otpada ruši ugled cijelokupnom zdravstvenom sistemu. Prilikom pružanja zdravstvenih usluga nastaje otpad koji je definiran kao opasan medicinski otpad, u čijem sastavu razlikujemo: patološki otpad (dijelovi ljudskog tijela, tkiva, amputati, placente, fetusi), infektivni otpad (podloge i biološki materijali iz laboratorija, materijal za jednokratnu upotrebu, materijal i pribor koji je došao u kontakt s krvlju ili izlučevinama infektivnih bolesnika); oštre predmete (igle, lancete, skalpeli i ostali predmeti koji mogu izazvati ubod ili posjekotinu); farmaceutski otpad (lijekovi i hemikalije kojima je istekao rok upotrebe i sl.); hemijski otpad (odbačene čvrste, tekuće ili plinovite hemikalije koje se koriste pri medicinskim, dijagnostičkim ili eksperimentalnim postupcima, čišćenju i dezinfekciji); posude pod pritiskom (bočice koje sadrže inertne plinove pod pritiskom pomiješane s aktivnim tvarima – antibiotik, dezificijens i sl.) i radioaktivni otpad.