Zbog čega žene ulaze u poduzetničke aktivnosti ?

Zbog čega žene ulaze u poduzetničke aktivnosti ?

Objavio: -

Ranija istraživanja iz oblasti poduzetništva koja se odnose na učešće muškaraca i žena u poduzetničkoj aktivnosti pokazala su da žene ulaze u poduzetničke aktivnosti iz sličnih razloga kao i muškarci ( da bi sebi i svojoj porodici osigurale prihode, stekle finansijsku nezavisnost i sl.).

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u 2015. godini od ukupnog broja registriranih obrta na području FBiH ( 11.127.), njih 3.576 je u vlasništvu žena, dok je 7.551 u vlasništvu muškaraca.