Zbog pandemije smanjen broj zaposlenih u turističko-ugostiteljskom sektoru

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Federalno ministarstvo okoliša i turizma ukazalo je  na činjenicu da je zbog pojave koronavirusa u martu 2020. godine evidentan pad dolazaka i noćenja turista u odnosu na mart 2019. godine za oko 75 posto. U aprilu 2020. u odnosu na april 2019. godine je bio manji za 99 posto, dok postotak pada za maj 2020. godine iznosi 98 posto. Pad broja dolazaka i noćenja turista u odnosu na 2019. godinu nastavljen je i narednom periodu.

Ovo je imalo direktan uticaj i na pad broja zaposlenih u turističko-ugostiteljskom sektoru. Tako je u ovom sektoru u januaru 2020. godine bio 27.291 zaposlenih, a do novembra je taj broj opao na 23.669.