Žene sa invaliditetom trpe nasilje, reakcija nadležnih izostaje

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Žene sa invaliditetom u svakodnevnom životu izložene su određenim preprekama i nekoj vrsti nasilja. Nije rijedak slučaj da se to nasilje dešava u porodici, mada vrlo često ostaje u sjeni, ne prijavljuju ga ili ne žele govoriti o njemu. U nevladnim organizacijama navode da je ova populacija izložena partnerskom, ali i drugim oblicima nasilja. Uskraćivanje njege, ortopedskih pomagala odnosno onemogućavanje slobode kretanja je jedan od tih oblika.

”Također i ekonomsko nasilje koje se često dešava u našem području, zato što su osobe sa invaliditetom u prilici od države primiti određena davanja vezano za tuđu njegu i pomoć, invalidninu i onda porodica koristi ta njihova primanja bez njihove mogućnosti da utiču na to kako će se ta primanja koristiti”, navodi Sandra Marković, socijalna radnica Informativnog centra za osobe sa invaliditetom ”Lotos”.

Tačnih podataka o broju žena sa invaliditetom koje trpe neki oblik nasilja u našoj zemlji nema, što je dodatan problem. U organizacijama ističu da je ovo tema o kojoj se malo govori, a sama pojava je teška za istraživanje.

”Prosječan građanin BiH naprosto ne vjeruje da neko tuče ženu u kolicima. Naša svijest je na tom nivou da mi ne razmišljamo o eventualnoj mogućnosti da se nešto takvo desi. Mi zato želimo progovoriti”, kaže Marković.

O problematici nasilja nad ženama sa invaliditetom govora je bilo na okruglom stolu koji je organizovala Humanitarna organizacija ”Lotosice” a prisutni su bili predstavnici nadležnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima nasilja u porodici.

”Specifičan cilj ovog projekta je prevencija nasilja nad ženama sa invaliditetom. Nemamo nikakve evidencije o broju žena sa invaliditetom nad kojima je izvršeno nasilje, mislim da je to dovoljan pokazatelj da se nasilje nad ženama sa invaliditetom posmatra kao i svako drugo porodično nasilje ili nasilje nad nekim drugim uslovno rečeno, zdravim osobama, odnosno osobama sa invaliditetom”, ističe Enisa Bratanović, direktorica Humanitarne organizacije ”Lotosice”.

Zbog toga će od nadležnih tražiti da ne postupaju prema svima isto, naprimjer prema osobama koje nemaju invaliditet i onima sa invaliditetom. Naredne sedmice bit će organizovana ulična akcija u Tuzli o ovom problemu. Također je planiran izlet za članice organizacije ”Lotosice” i osobe koje su bile izložene nasilju, kako bi se kroz druženje ohrabrile govoriti o ovom problemu.