Živinice jedini grad iz BiH primljen u globalnu mrežu UNESCO-a

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Grad Živinice je prvi grad iz Bosne i Hercegovine koji je primljen u članstvo UNESCO Globalne mreže gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika (Global Network of Learning Cities).

Navedenim članstvom Grad Živinice postao je dio dinamične mreže čiji je cilj podržati i ubrzati praksu cjeloživotnog učenja u svjetskim zajednicama promicanjem političkog dijaloga i učenja među vršnjacima među gradovima-članicama, uspostavljanjem veza, poticanjem partnerstava, izgradnjom kapaciteta i razvojem instrumenata za potaknuti i prepoznati napredak u izgradnji gradova za učenje.

UNESCO Global Network of Learning Cities gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika je međunarodna mreža koja je usmjerena ka politici i pružanju inspiracije, znanja i najboljih praksi, a s ciljem unapređenja cjeloživotnog obrazovanja za sve. UNESCO GNLC također čini važan doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja, posebno SDG 4 („Osiguravanje uključivog i pravednog kvalitetnog obrazovanja i promicanje mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve“) i SDG 11 („Uključivanje gradova i ljudskih naselja“).

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je formiranjem Savjeta mladih koncentrisao pažnju na mlade, kako bi na taj način sa mladima direktno razgovarao o njihovim interesima, potrebama i aktivnostima. Dakle, aktivnosti sa Savjetom mladih, rezultirale su i izradu Strategije za mlade jednog jako značajnog dokumenta za mlade u Gradu Živinice. Zatim realizacija Start up programa koji su postali prepoznatljivi i jako uspješni. Konstantna edukacija mladih kroz navedene Start up projekte i razne druge projekte sa mladima, te informativne radionice i programe koje Grad Živinice realizuje u saradnji sa udruženjima, NVO, i višim nivoima vlasti od kojih možemo istaći AMICA EDUCU, i Omladinsku banku.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića u zadnje tri godine izvršena su intenzivna ulaganja u obrazovni sistem i ustanove Grada Živinica, iako je primarni osnivač obrazovnih ustanova Ministarstvo za obrazovanje BiH, a sve u cilju da se našim učenicima obezbijede bolji uslovi u kojima će moći postizati i bolje rezultate.

Dakle, ulaganje u obrazovne institucije na području Grada Živinice, podrška u svim aktivnostima koje organizuju i takmičenjim na kojima učestvuju, stipendiranje učenika i studenata, te mogućnost stručnog osposobljavanja tokom cijele godine, uz sve ostalo gore navedeno dovelo je do toga da su ispunjeni uslovi koji su Grad Živinice doveli do UNESCO-vog priznanja koje podrazumijeva članstvo u UNESCO Globalnu mrežu gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH ističu da se nadaju da će Grad Živinice, kao prvi grad iz Bosne i Hercegovine koji je primljen u članstvo ove prestižne mreže, potaći i inspirisati i druge gradove u BiH da kroz razvijanje mogućnosti za cjeloživotno učenje svojih stanovnika doprinesu kako izgradnji ljudskih kapaciteta tako i opštem ekonomskom napretku i održivom razvoju, te su poželjeli uspješnu realizaciju aktivnosti planiranih u okviru ove mreže.

“Zadovoljstvo mi je kazati da je Grad Živinice u proteklih nekoliko godina dobio jako puno priznanja zahvaljujući velikom trudu i radu gradske administracije i Gradskog vijeća, a to je UNESCO prepoznao. Obaviješteni smo od strane Ministarstva civilnih poslova BiH da smo primljeni u članstvo UNESCO Globalne mreže gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika. Tokom proteklih godina vodili smo se definicijom Svjetske banke da socijalna inkluzija podrazumijeva ne samo izvlačenje ljudi iz siromaštva, nego kvalitetnu edukaciju i uključivanje građana u kulturne i društvene događaje grada. U zadnje dvije godine posebno smo se fokusirali na edukaciju mladih i uradili smo jako puno na tom polju”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Formirali su Gradonačelnikov Savjet mladih, zatim su u saradnji sa AMICOM organizovali mnoge radionice na temu edukacije mladih o informacijama. Posebno je istakao da kada su u pitanju mladi ljudi svaka lokalna zajednica je dužna imati Strategiju za mlade. Grad Živinice je sa mladim ljudima kroz radionice uspio izraditi Strategiju za mlade, te su time možda rijetka lokalna zajednica koja ima tako jedan važan strateški dokument. Međutim najznačajnije ulaganje u mlade, njihovo znanje i edukaciju su uradili kroz Strat-up projekte i time kvalitetnim mladim ljudima su pružili mogućnost da svoje ideje realizuju u uspješan biznis. Do danas imaju26 potpisanih Start-up projekata održivih na tržištu.

Težnja je da kroz Start-up projekte Gradu Živinice otvorimo mogućnost kandidovanja u UNESCO-vu Globalnu mrežu gradova koji ulažu u informatizaciju.

“Također projekte koje smo vodili su projekti stipendiranja mladih ljudi i studenata, a po završetku školovanja osigurali smo i odrađivanje pripravničkog staža. Jako bitna stvar za studente je zdravstveno osiguranje, a mi smo za sve naše studente koji zbog starosne dobi gube pravo na obavezno zdravstveno osiguranje našli metodologiju kako im obezbijediti zdravstveno osiguranje. Na osnovu tog projekta smo uradili i projekat da svaki građanin u Živinicama, koji nema zdravstveno osiguranje, dobije isto. Saradnja sa USAIDOM nam je dala mogućnost da se fokusiramo na mariginalizirane skupine stanovništva, prije svega na mlade žene s ciljem da za njih kreiramo takvu situaciju u kojoj će kroz svoj svakodnevni rad nesmetano zarađivati. Navedenim smo zaokružili jednu zaista kvalitetnu sliku o Gradu Živinice što je iz UNESCO-a i prepoznato”, rekao je.

S obzirom da su prvi i jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je primljen u globalnu mrežu UNESCO-a imat će privilegiju da se u narednih pet godina mogu prijaviti na određene projekte koji će biti kompatibilni.

“Smatram da je ovo veliki iskorak ne samo za Živinice nego i za državu Bosnu i Hercegovinu, jer je jedan grad uspio da uđe u jednu mrežu tako izuzetnog međunarodnog i svjetskog značaja. Ako kažemo da su svjetske metropole u mreži UNESCO-a, možemo slobodno kazati da će Živinice biti “rame uz rame” s tim gradovima. Mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini su pokušavali ispuniti određene kriterije, koje smo i mi morali ispuniti da bi smo dobili tako jedno prestižno priznanje učlanjenje u UNESCO-vu Globalnu mrežu, ali nisu uspjeli. S ponosom kažem da su Živinice nakon jednog marljivog rada kompletne Uprave Grada Živinice postale članica UNESCO Globalne mreže gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika. Ovom prilikom se želim zahavliti Gradskom vijeću koje je podržalo naše prijedlog kako bi smo realizovali sve ovo i zaista kompletirali jednu pozitivnu priču, jednu dobru poruku iz Grada Živinica”, zaključio je gradonačelnik Samir Kamenjaković.