Živinice – U ponedjeljak podjela markica za zdravstveno osiguranje za RVI, porodice šehida i demobilisane borce

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Podjela takozvanih markica premije zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu za ratne vojne invalide, demobilisane borce, porodice šehida – poginulih  boraca i dobitnike najvećih ratnih priznanja sa područja Živinica počinje u ponedjeljak 10. februara.

Osobe u statusu porodica šehida – poginulih boraca, udovice umrlih ratnih vojnih invalida kod kojih postoji uzročno-posljedična veza, ratni vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom 60 posto i više i demobilisani borci koji su prijavljeni kao nezaposlene osobe, svoje pravo na markicu za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu ostvaruju u nadležnoj Poslovnici zdravstvenog osiguranja u Živinicama, jer su oslobođeni plaćanja participacije zdravstvenog osiguranja, po osnovu odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Za ratne vojne invalide sa utvrđenim vojnim invaliditetom od 20 do 60 posto, podjela markica će se obavljati u Organizaciji ratnih vojnih invalida Grada Živinice.

Za demobilisane borce podjela markica za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu će se vršiti u prostorijama Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice.