Zvanična izgradnja bloka 7 TE Tuzla počinje u petak

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Prošlog mjeseca Elektroprivreda je potpisala ugovor o izvođenju pripremnih radova na izgradnji bloka 7 Termoelektrane Tuzla, a ovog petka izvođači bi i zvanično trebali krenuti sa radovima na terenu. Od tog dana počinju da teku rokovi za realizaciju najvećeg postratnog projekta u Bosni i Hercegovini. Trenutno se radi na rasčišćavanju terena, a do kraja sedmice kada bi radovi trebali zvanično i da počnu bit će završeno i geodetsko snimanje tla.

Blok 7 zajedno sa pratećim objektima zauzimat će površinu od 273 hektara i u narednoh pet godina bit će najveći ekonomski pokretač ne samo za Tuzlanski kanton nego i cijelu državi, jer će veliki dio poslova na izgradnji biti povjeren domaćim firmama.

„I sada ako krenemo redom evo ovaj dio pripremnih radova i ovaj ugovor koji je vrijedan gotovo 19 miliona KM rade u potpunosti domaće kompanije. jedan dio IPC ugovora koji smo potpisali sa kineskim partnerom je kroz zajednički dogovor reduciran u iznosu od 63 miliona eura i taj kompletan iznos će biti ponuđen doaćoj privredi i domaćoj radnoj snazi da ga iznese i to su poslovi sa kojima naša operativa ima dovoljno iskustva i ne sumnjamo da će to dobro uraditi, a i pored toga sa kineskim partnerima imamo dogovor da onaj dio posla za koji su domaće firme referentne, obučene i imaju iskustva da rade, a to je nekih 20 posto ukupne vrijednosti ugovora isto tako bude prepušten domaćoj privredi“ – naglasio je Senad Salkić, izvršni direktor za investicije u Elektroprivredi BiH.

Ukupna vrijednost projekta iznosi milijardu i osamstotina miliona KM, a čak polovina od ovog iznosa mogla bi ostati u našoj zemlji. Na kineskoj strani bi ostala proizodnja visokosofisticirane opreme koja će se proizvoditi u evropskih tvornicama i biti dopremana na gradilište.

„Treća stvar koja je bitna za blok 7 je da smo mi dobili zapadnu opremu sa jeftinim kineskim kreditom. Znači kotao, turbina, generator, automatika sve je to general electric i oni isporučuju, a ostatak je iz kine i BiH, takav je ugovor 50 % je strano, 50% domaće. Uz jeftini kredit dobili smo zapadnu opremu i na taj način se i dokazala fizibilnost projekta, jer nakraju dođete na to da li je isplativ i može li sam da se isplati“ – rekao je Jusuf Merić.

Izgradnja Bloka 7 značit će i stabilonst rudarskog sektora u kojem samo na području TK radi više od 5000 ljudi koliko ih broje zajedno Rudnici mrkog uglja Banovići, Rudnici Kreka Tuzla i Đurđevik, i čije poslovanje u velikoj mjeri ovisi upravo o radu Termoelektrane Tuzla. Posebno Rudnika Kreka čiji razvoj je dio projekta izgradnje Bloka 7. Plan je da krekini rudnici Šikulje, Mramor i Dubrave samo za tuzlansku termoelektranu u narednim godinama proizvode 2,6 miliona tona uglja godišnje.

„A rudnik ne bi mogao bez Termoelektrane…međutim ni termoelektrana tuzla ne bi mogla bez rudnika Kreka. Kreka sa svoja tri ugljenokopa, projektovanih danas ima za eksploaaciju danas ima oko 170 miliona tona uglja. To bi znači 66 do 70 godina trebao da bude vijek trajanja. Osigurano od strane rudnika Kreka za proizvodnju el. energije od ugljeva“ – istakao je Osman Bleković, direktor ZD Rudnici Kreka Tuzla.

No, zašto gradimo novi termoblok na čvrsto gorivo kada se nove tehnologije okređu obnovljivim izvorima energije, pitanje je koje se i danas pred samu izgradnju bloka 7 postavlja u javnosti.

Nepostojanje jednog takvog objekta u elektronergetskom sektoru u narednom periodu bi značilo dramatične deficite električne energije, jer blokovi 3,4 i 5 će do 2024. godine će izaći iz pogona i mi smo na to obavezni da to uradimo po NERP-u i ti blokovi već rade u optout opciji. imaju ograničeni fond sati s kojim rade u toku godine, ti blokovi kada izađu EP BiH ne bi imala kapacitet da toliku količinu energije namire biklo odakle, osim kupovinom na otvorenom tržištu i tek bismo tada mogli govoriti o negativnim posljedicama po građanstvo u onom smislu koji se tiču cijena električne energije“ – istakao je Senad Salkić, izvršni direktor za investicije u Elektroprivredi BiH.

Blok 7 se projektuje u skladu sa savremenim tehnologijama koje osiguravaju da emisija svih polutanata bude ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU i BiH.

Studija izvodljivosti je pokazala da je optimalna snaga novog bloka za tuzlansku termoelektranu 450 MW i da sa tom snagom uz upotrebu lignitnih ugljeva iz rudnika Kreka, te mješavinu ugljeva iz Banovića i Đurševika može biti održiv, kao i da može vratiti kredit bez porasta cijene električne energije.