Zvanično počela sezona grijanja 2019/2020

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Danas je u Tuzli zvanično nastupio početak sezone grijanja 2019/2020 u skladu sa članom 24.”Općih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije”. Od ovog dana bit će zaduženi svi korisnici bez obzira na tarifnu grupu, navodi se u obavijesti Centralnog grijanja d.d. Tuzla

Tehnološka proba koja je započela  02.10.2019.godine bila je uspješna i za vrijeme tehnološke probe nije bilo većih kvarova na sistemu daljinskog grijanja.

U toku tehnološke probe predstavnici Upravitelja su, uz saradnju sa uposlenicima Centralnog grijanja Tuzla rješavali sve evidentirane probleme na instalacijama centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja. Na isti način biti će nastavljena saradnja i od zvaničnog početka sezone grijanja, stoji u obavijesti Centralnog grijanja Tuzla.