3.9 C
Tuzla
30.11.2022.

Zvizdić: Država BiH je jedini titular i vlasnik cjelokupne državne imovine

Povodom izjave visokog predstavnika Christiana Schmidta da će se uskoro detaljno i sveobuhvatno posvetiti pitanju državne imovine i aktivnosti Narodne skupštine RS u vezi sa državnom imovinom, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Denis Zvizdić podsjetio je na, kako kaže, nezaobilazne činjenice, odnosno aksiome kada je u pitanju državna imovina, ističući da je država BiH jedini titular – vlasnik cjelokupne državne imovine.

– Državna imovina, između ostalog, obuhvata: nepokretnu imovina koja pripada državi Bosni i Hercegovini na osnovu međunarodnog Sporazuma o pitanjima sukcesije; nepokretnu imovinu na kojoj je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina do 31. decembra 1991. godine; poljoprivredno zemljište, za koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da predstavlja državnu imovinu u svojoj odluci u predmetu br. U-8/19, i rijeke, šume i šumsko zemljište, za koje je Ustavni sud BiH utvrdio da predstavljaju državnu imovinu u svojim odlukama u predmetima br. U-9/19 i br. U-4/21 – saopćio je Zvizdić.

Državna imovina se, kako navodi, može gruntovno knjižiti jedino na državu BiH i sa tim procesom treba odmah početi.

– Jedino Parlamentarna skupština BiH, a ne entiteti, može donijeti Zakon o upravljanju, korištenju ili raspolaganju državnom imovinom – naglasio je Zvizdić.

POSLJEDNJE DODANO