Zvizdić: Finansiranje institucija BiH neće doći u pitanje

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić potvrdio je novinarima u Sarajevu da na današnjoj sjednici Vijeća nije razgovarano o Odluci o privremenom tromjesečnom finansiranju bh. institucija.

Odlukom je bilo predviđeno finansiranje državnih institucija do kraja septembra budući da budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH još uvijek nije usvojen, iako ga je Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva finansija i trezora jednoglasno podržalo i uputilo Predsjedništvu BiH još krajem novembra prošle godine.

Pojasnio je da to nije razmatrano jer sjednici nije prisustvovao resorni ministar Vjekoslav Bevanda zbog zdravstvenih problema, ali Zvizdić kaže da želi umiriti sve one koji su zabrinuti za finansiranje jer se takvo nešto neće dogoditi budući da je Ustavom i zakonima definirano da ne može doći do blokiranja.

Podsjetio je da je propisano da ukoliko budžet ne bude usvojen, budžet od prošle godine bit će korišten po principu privremenog finansiranja, dodajući da niko nije spreman da zbog bilo kakvih razloga krši Ustav i zakon.

Najavio je da će spomenuta odluka biti usvojena na narednoj sjednici Vijeća ministara, ali je istovremeno pozvao Predsjedništvo BiH, koji je ovlašteni predlagač, da uputi budžet u parlamentarnu proceduru i tako završi pitanje budžeta.

Govoreći o dokumentima koji su danas dobili podršku državnih ministara, navodi da je usvojen Nacrt zakona o sistemu državne pomoći koji je usklađen s pravnom stečevinom Evropske unije, a usvojen je dodatni sporazum o slobodnoj trgovini te Zvizdić kaže da to pokazuje opredijeljenost BiH za poštivanje CEFTA-e.

Napomenuo je da je između BiH i Srbije bilo detektirano 11 carinskih barijera od kojih je devet uklonjeno, ali stalno se javljaju nove barijere te je Zvizdić iznio podatak da su privrednici iz BiH izgubili 26 miliona sati čekanja na granicama regiona u prošloj godini.

Usvojen je i dokument kojim je precizirano da će Srbija preuzeti održavanje i rekonstrukciju sedam od 12 međudržavnih mostova, dok će BiH preuzeti njih pet za šta će biti osigurana četiri miliona KM.

Državni ministri razmatrali su danas i Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, kao i Informaciju o lokalitetima nelegalnog ulaska migranata u BiH sa teritorije Srbije i Crne Gore.

Ministri su najviše vremena posvetili upravo ovoj temi te su donijeli desetak zaključaka od kojih je jednim zadužena ministrica odbrane BiH Marina Pendeš da pripremi i Predsjedništvu BiH uputi odluku o angažiranju inženjerskih jedinica Oružanih snaga BiH na zaprečavanju lokaliteta nelegalnog ulaska migranata.

– Takvih je 15 lokacija od kojih je 10 najfrekventnijih, dio je s granicom s Crnom Gorom, a dio sa Srbijom. Takva odluka bit će upućena Predsjedništvu BiH i nadam se da će je oni usvojiti – kazao je Zvizdić.

Također, bit će finaliziran sporazum o saradnji s entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova kako bi i ti policajci mogli nadzirali istočnu granicu BiH, ali i sporazum kojim bi se oformio zajednički tim graničnih policajaca BiH, Crne Gore i Srbije koji bi zajedno radili na sprečavanju nelegalnog ulaska u BiH.

Ponovio je Zvizdić i danas da BiH neće biti sabirni centar migranata te najavio da će ukoliko Unsko-sanski kanton u kojem je koncentriran veliki broj migranata zatraži pomoć u očuvanju reda i mira, to biti omogućeno.

Koordinacioni odbor zadužen je da napravi plan za prebacivanje migranata s Vučijaka u drugi centar gdje će imati bolje sanitarne uvjete i to bi trebalo biti urađeno u narednih nekoliko dana, a najavljeno je i da će uskoro biti pokrenuta procedura prijema novih policajaca kadeta u Graničnu policiju, njih između 100 i 150.

Osvrnuo se Zvizdić i na problem neformiranja vlasti i činjenicu da bi uskoro od predsjedavajuće Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Borjane Krišto (HDZBiH) trebao preuzeti predsjedavanje tim domom te će se tako naći na dvije važne funkcije, poručivši da to neće biti prekretnica za formiranje novog saziva Vijeća ministara.

– Razdjelnica za formiranje vlasti bit će onda kada svi kažemo da ćemo poštivati vladavinu zakona. Nećemo pristati na formiranje novog Vijeća ministara, a da zaboravimo na potrebu usvajanja Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) – jasno je kazao Zvizdić.

Dodao je i da nikada neće glasati ni za koju odluku u parlamentu ili na stranačkim organima da se formira Vijeće ministara prije nego se ispoštuje zakonski uvjet slanja ANP-a u Brisel.

Kako je zaključio, ponašat će se u skladu sa zakonom i vladavinom prava te je pozvao sve druge da poštuju vladavinu prava jer ukoliko se to prestane raditi ulazi se u pravnu anarhiju, budući da ako neko želi reći da ne poštuje Zakon o odbrani kako se onda može očekivati da bilo ko poštuje bilo koji zakon u BiH.

Za novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH predložen je kadar SNSD-a Zoran Tegeltija koji se nije pismeno obavezao da će poštovati Ustav i zakone BiH.

Današnja sjednica bila je 25. sjednica od oktobarskih općih izbora što pokazuje, istaknuo je Zvizdić, da Vijeće ministara redovno radi iako u otežanim uvjetima i uz različite političke pritiske.