Zvizdić pozvao na potpisivanje ugovora o granici sa susjedima

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić pozvao je danas susjedne zemlje Republiku Hrvatsku da ratificira, a Republiku Srbiju da potpiše Ugovor o granici s BiH.

Kako je u saopćenju naveo, imajući u vidu ukupnu atmosferu na prostoru zapadnog Balkana, koja je u posljednje vrijeme obilježena provokacijama, javnim verbaliziranjem opasnih secesionističkih namjera, smatra da je vrijeme promijeniti trenutne paradigme ponašanja.

Upozorio je na falsificiranje historije, negiranje genocida u Srebrenici i glorificiranje ratnih zločina (ca), zloslutne ideje o crtanju novih granica na bazi etničkih principa te tendenciozna i zlonamjerna povezivanja BiH s odnosom između Srbije i Kosova.

Podsjetio je na neprihvatljive carinske namete i barijere suprotno odredbama važećih sporazuma, uzurpaciju imovine, kršenje međunarodnih konvencija i neprihvatanje presuda međunarodnih sudova, miješanje u unutrašnje stvari i slične nedobrosusjedske aktivnosti.

Zbog svega toga i u ovom trenutku, predsjedavajući Vijeća ministara BiH ocijenio je da ono što najviše treba zapadnom Balkanu nisu nove hegemonističke politike i podjele, nego pozitivan politički dijalog, mir, međusobna saradnja i napredak.

”Na to nas, ako svi želimo da pripadamo porodici evropskih država, a BiH je bezalternativno  opredijeljena za EU integracije, obavezuju i brojni dokumenti koje su prihvatile sve zemlje zapadnog Balkana”, podvukao je Zvizdić.

Tim dokumetima, kaže Zvizdić, posebna pažnja posvećenja je jačanju dobrih regionalnih odnosa koji moraju biti bazirani na međusobnom razumijevanju i bezuvjetnom poštivanju suvereniteta, integriteta i međunarodnopravnog subjektiviteta svake od zemalja.

”Jasno su naznačeni prioriteti i oblasti zajedničke saradnje, kao i konkretni izazovi s kojima se suočava zapadni Balkan, s posebnim fokusom na važnost provođenja potrebnih reformi, te rješavanju svih otvorenih bilateralnih pitanja prije pristupanja EU”, istakao je Zvizdić.

Podvukao je da su upravo reforme i saradnja na polju politike, ekonomije, sigurnosti, obrazovanja, nauke, kulture i mladih neke od ključnih odrednica zajedničkog djelovanja koje su u ovom regionu svi prihvatili, ali neki stvarno, a neki deklarativno.

Za njega je potpuno jasno da BiH poštuje suverenitet i teritorijalni integritet susjeda, a vjerodostojnost ovakvog stava je pokazana kroz potpisivanje sporazuma o granici s Crnom Gorom i kroz iskrenu namjeru da se isti pravni akt ratificira i potpiše s drugim susjedima.

Ugovor o državnoj granici između BiH i Republike Hrvatske potpisan je 1999. godine, a iako nije ratificiran, primjenjuje se, dok sa Republikom Srbijom takav ugovor, još uvijek, nije ispregovaran.

Zbog toga je ponovo pozvao Hrvatsku da ratificira potpisani ugovor o granici s BiH, a Srbiju da sa Bosnom i Hercegovinom, a u cilju jačanja međusobne saradnje, mira i stabilnosti, u najkraćem roku potpiše međudržavni Ugovor o granici.

Za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, finalizacija tih bilateralnih pitanja bi imala izuzetnu simboliku međusobnog povjerenja i saradnje, i ujedno predstavljala najkonkretniju potvrdu više puta izrečenih stavova naših komšija o poštivanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH.

Bosna i Hercegovina, kao višestoljetna historijska činjenica, s neuništivom kulturološkom isprepletenošću, 22. maja 1992. godine postala je članicom Ujedinjenih nacija, čime je priznata kao suverena država u postojećim granicama, a isti slučaj je i sa susjedima BiH.

Zbog toga bi međusobnim  potvrđivanjem međunarodno priznatih granica prestale špekulacije o teritorijalnim pretenzijama, otcjepljenjima, podjelama, etničkim razmjenama teritorija i skrivenim, ali nažalost, još uvijek živim namjerama stvaranja “velikih” država, smatra Zvizdića.

”Ratifikacija odnosno, potpisivanje ugovora o granici između BiH, Hrvatske i Srbije, bi bila najefikasnija poruka koja bi prekinula spiralu tenzija i pokrenula ozdravljujući proces saradnje, povjerenja i pomirenja te razvoja”, zaključio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

(RTV Slon/Fena)