Zvizdić – Usvajanje ANP-a i imenovanje predsjedavajućeg VMBiH istovremen proces

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ponovio je da usvajanje Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) znači odnos BiH prema važećim usvojenim dokumentima odnosno vladavini prava.

Pitanje usvajanja ovog dokumenta otvoreno je već prije nekoliko mjeseci, a ukoliko bi dobio podršku Vijeća ministara, BiH bi mogla očekivati aktivaciju Akcijskog plana za članstvo (MAP) u Sjevernoatlantskom savezu (NATO).

Međutim, iako je Vijeće ministara već četiri puta na dnevni red sjednica stavljao ovaj dokument, ministri iz Republike Srpske nisu željeli o njemu raspravljati te je on svaki put bio uklonjen s dnevnog reda.

Zvizdić danas pojašnjava da vladavina prava znači poštivanje usvojenih zakona, a upravo na tome se temelji i Evropska unija kao i na načelima solidarnosti te ukoliko BiH želi biti dio porodice evropskih demokratskih zemalja moraju se poštovati zakoni.

– Moramo poštivati važeće zakone, Zakon o odbrani BiH, Strategiju vanjske politike Predsjedništva BiH i odluke Vijeća ministara BiH, a sve to jasno nalaže Vijeću ministara koje mora učiniti sve da dođe do aktivacije MAP-a. Ne do članstva u NATO-u, što se pokušava reći, kako bi se zasjenila realna priča nego do aktivacije Akcionog plana – dodao je Zvizdić.

Napomenuo je da s nestrpljenjem očekuje primopredaju mandata s novim predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, koji bi trebao biti Zoran Tegeltija iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), ali ta primopredaja dužnosti trebala bi se desiti istovremeno s usvajanjem ANP-a, jasno je kazao Zvizdić.

Uz konstataciju novinara da sadašnji ministri iz Republike Srpske kao oni koji trebaju biti birani imaju iste stavove o pitanju NATO-a, Zvizdić je kazao da “kad god politički predstavnici imaju suprotne stavove trebaju se samo voditi važećim zakonima”.

– Trebamo se samo ponašati u skladu s važećim zakonima. Oni koji ne misle tako imaju mogućnost i izborni kapacitet pred njima su četiri godine da promijene zakone i strategije – poručio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.