ZZO i Ministarstvo zdravstva u martu raspisuju novi poziv za zapošljavanje mladog zdravstvenog kadra

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poziva zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona koje su imale zaključen ugovor sa Zavodom po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Ovo nije novi poziv za 2019. godinu za nove kadrove nego se nastavlja program za 2018. godinu. Cilj ovog poziva jeste da se zdravstvenim ustanovama da neophodan zdravstveni kadar, a mladim doktorima da zasnuju radni odnos odnosno da ljekari koji su zaključili ugovore po programu iz 2018. da to nastave i u 2019” – kazao je Rijad Kurtalić, glasnogovornik ZZO TK.

Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja ovaj projekat nastavit će i dalje budući da su dosadašnja iskustva pozitivna. U posljednje tri godine na ovaj način 137 doktora medicine i stomatologije koji su se nalazili na evidenciji nezaposlenih dobilo je posao u javnim zdravstvenim ustanovama na području TK.

“Mi planiramo i dalje sa ovim projektom i da ćemo u martu na narednoj od sjednica Skupštine TK kada bude rebalans finansijskog plana ZZO-a usvojiti i obezbijediti sredstva za nastavak projekta čime ćemo dati priliku i šansu ljekarima koji nisu u prošlom ciklusu kao i onima koji su u međuvremenu završili studij medicine i nalaze se na evidenciji nezaposlenih da svoj prvi radni angažman zasnuju u nekoj od javnih zdravstvenih ustanova na području TK” – istakao je Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva u tehničkom mandatu Vlade TK.

Korisnici programa su zdravstvene ustanove sa područja Tuzlanskog kantona koje imaju zaključene ugovore sa Zavodom po programu iz 2018. godine kao i doktori medicine i stomatologije koji su se finansirali po programu iz 2018. Godine. Javni poziv ostaje otvoren dok se zdravstvene ustanove ne jave na javni poziv, a najduže do 31.3.2019. godine.