ZZO TK: Posljednji poziv za uplatu zdravstvenih „markica“

ZZO TK: Posljednji poziv za uplatu zdravstvenih „markica“

Objavio: -

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK podjećaju i pozivajuosigurana lica koja nisu izvršila uplatu godišnje premije osiguranja da iskoriste to pravo do 31.07.2017. godine.

Ujedno, napominju da je ovo posljednji i krajni rok za uplatu godišnje premije osiguranja.

Osigurana lica koja uplate premiju osiguranja oslobođena su učešća u svim troškovima primarne, konsultativno-specijalističke i bolničke zdravstvene zaštite, osim u troškovima za banjsko liječenje.
Po isteku utvrđenog roka, premiju osiguranja moći će uplatiti samo lica koja se po prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje.

Osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja do utvrđenog roka, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snosit dio neposrednog učešća u pojedinim troškovima zdravstvene zaštite saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 2/03), za koje bi uz uplaćenu premiju bili oslobođeni plaćanja.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.