ZZO TK: U kojim slučajevima imate pravo na refundaciju troškova?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ugovorom između Zavoda zdravstveog osiguranja i zdravstvenih ustanova u TK utvrđena je lista usluga koje se zdravstvene ustanove obavezuju da će pružati osiguranim licima. No, vrlo često zdravstvene ustanove nisu u mogućnosti pružiti određenu uslugu najčečće iz tehničkih razloga, kao što je npr. kvar nekog aparata. U tom slučaju građani trebaju znati sljedeće:

„Ukoliko se određena zdravstvena usluga koja je ugovorena ne može iz nekog razloga pružiti u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, osigurano lice, ukoliko je tu uslugu obavilo u nekoj drugoj zdravstveoj ustanovi ima pravo podnijeti zahtjev za refundaciju troškova te usluge koju mi donosimo na teret zdravstvene ustanove koja se obavezala da će pružiti tu uslugu. Ovo se odnosi samo na usluge koje su nomenklaturom usluga ugovorene, a ne usluge koje se inače ne bi ni mogle  uraditi u toj ustanovi“, izjavio je za RTV Slon Riad Kurtalić, stručni saradni za odnose s javnošću Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Iz Zavoda savjetju građane da iskoriste ovo svoje pravo, te naglašavaju da u ovom slučaju nema ni zastare, te će sve pristigle zahtjeve za refundaciju provjeriti i rješavati u upravnom postupku.