ZZO TK: Usvojen i odobren Plan novčanih tokova do kraja marta

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona održana  je VI redovna sjednica Upravnog odbora.
Nakon usvajanja dnevnog reda, članovi Upravnog odbora razmatrali su i usvojili Zapisnik sa V redovne sjednice, kao i izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka za V sjednice.
U okviru tačke 3. dnevnog reda usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o preraspodjeli sredstava.

Razmatranje Izvještaja Centralne popisne komisije o izvršenom popisu na dan 31.12.2019. godine bila je sljedeća tačka dnevnog reda.

Predsjednik Centralne popisne komisije Dženita Krnjić istakla je da je na osnovu relevantnih propisa, a u cilju utvrđivanja stanja stvari, direktor Zavoda Odlukom od 18.10.2019. godine formirao Komisije za popis osnovnih sredstava, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, potraživanja i obaveza, gotovine i hartije od vrijednosti i Centralnu popisnu komisiju. Sve komisije su prema utvrđenim planovima rada izvršile popis, te sačinile zapisnike u predviđenim rokovima.

Jednoglasno su usvojene:

– Odluka o usvajanju Izvještaja Centralne popisne komisije o popisu sredstava, obaveza i potraživanja u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
– Odluka o isknjižavanju opreme u pripremi;
– Odluka o otpisu dotrajalih i neupotrebljivih stalnih sredstava na dan 31.12.2019. godine

Na sjednici je usvojen i odobren Plan novčanih tokova za period 01.01.2020. – 31.03.2020. godine.