ZZOTK: Sredstva za usluge oftamologije u poliklinici “Vaše zdravlje” su iskorištena

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava sva osigurana lica da su sredstva za obavljanje usluga oftalmologije po osnovu Okvirnog ugovora o regulisanju pružanja usluga oftalmologije sa PZU Poliklinika „Vaše zdravlje“ Tuzla sa listom usluga oftalmologije-hirurgije oka iskorištena.

U skladu sa navedenim, obavještavamo osigurana lica, koja su radi čekanja bila naručena u PZU Poliklinika „Vaše zdravlje“ da navedene usluge mogu obaviti u prvobitnom terminu na JZU UKC Tuzla.
U slučaju hitnosti, osigurana lica koja su zakazana za obavljanje usluga oftalmologije-hirurgije oka u terminu dužem od 90 dana, računajući od dana javljanja na Kliniku za očne bolesti, JZU UKC Tuzla mogu istu obaviti u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi registrovanoj za obavljanje zdravstvenih usluga iz oblasti oftalmologije, a Zavod će izvršiti povrat troškova u odgovarajućem iznosu.

Uz zahtjev za povrat troškova potrebno je da dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. medicinsku dokumentaciji/nalaz oftamologa za JZU UKC Tuzla o potrebi za pružanjem zdravstvene usluge iz oblasti oftalmologije,
2. original račun iz privatne zdravstvene ustanove,
3. nalaz o obavljenom pregledu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi,
4. dokaz da se osigurano lice nalazi na listi čekanja,
5. potvrda o otvorenom bankovnom računu na koji bi se izvršila uplata odobrenih sredstava.