15.5 C
Tuzla
06.07.2022.

236 sugrađana potpisalo ugovore za nabavku i ugradnju toplinskih podstanica i peći na palet

Odlučio sam se preći na pelet iz više razloga. Prije svega, mnogo je čišće i manje posla ima. Mnogo mi znači ovaj poticaj jer sam penzioner sa minimalnom penzijom i uspio sam samskupiti nekih sredstava” rekao je Mehmedalija Ikanović.

Mehmedalija Ikanović je jedan od 420 aplikanata koji su ove godine zadovoljili kriterije Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja i bit će mu sufinansirana nabavka i ugradnja kotlova sa pogonom na drvnu biomasu odnosno peći na pelet. Sredstva Budžeta koristit će i Džemila Spahić.

Ko god bi mogao uvesti peć na pelet neka uvede. Toliko je dobro i čisto i toplo, tako da je ovo meni nešto posebno” rekla je Džemija Spahić

Gradska uprava je putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u januaru raspisala Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja. Na Javni poziv prijavila su se 552 aplikanta. Od ukupnog broja 420 prijava je ispravno, a danas je ugovore potpisalo 236 sugrađana i to za nabavku i i ugradnju kompaktnih toplinskih podstanica i nabavku i ugradnju peći na pelet.

Konkretno 36 objekata predviđeno je za ugradnju kompaktnih podstanica i za 200 objekata danas se potpisuju ugovori za nabavku i ugradnju peći na pelet” rekla je Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Pored ove dvije mjere smanjenja aerozagađenja, Gradska uprava iz Budžeta za 2022 godinu, sufinansira i nabavku i ugradnju toplotnih pumpi kao i utopljavanje objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe. Takvih prijava je 184 i oni će ugovore potpisati naknadno.

Oni će u dogledno vrijeme oni biti pozvani da potpišu ugovore ali nakon što prođe 45 dana u kojem imaju obavezu da urade energetski pregled objekta ili prethodno moraju da budu izvedeni radovi utopljavanja” dodala je  Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja iz Budžeta grada za 2022. godinu bit će izdvojeno milion i 400 hiljada KM.

Dodjela sredstava vrši se za nabavku i ugradnju toplotnih pumpi u iznosu od 50 posto od vrijednosti pumpe odnosno maksimalno 5 hiljada KM, za toplinske podstanice isto tako 50 posto od vrijednosti odnosno maksimalno 4 hiljade KM, za peći na pelet maksimalno dvije hiljade i za utopljavanje objekata pet hiljada.” podsjetila je Lejla Avdić, predsjednica Komisije za provedbu postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava.

Kako ističu iz Gradske uprave cilj je da ukinu ložišta na fosilna goriva i da grad bude ekološki lider u državi ali i regionu.

Prošle godine smo ovakvih kategorija imali oko 500, i ove godine očekujemo isto tako. Tako da sa prošlom godinom bismo mogli postati apsolutni prvaci u BiH. Dakle, hiljadu objekata više neće ložiti fosilna goriva, nego će imati ekološki način zagrijavanja, život će biti kvalitetniji i njima i njihovim susjedima i gradu kao cjelini” zaključio je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle

Do sada je Gradska uprava raspisala devet javnih poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja, a kako navode iz nadležne službe u ovoj godini nisu planirani dodatni javni poziv, osim ukoliko rebalansom Budžeta ne budu osigurana dodatna sredstva za ove mjere.

 

POSLJEDNJE DODANO