Programske košuljice

Programske košuljice

PETAK 19.04.2019.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:40 Pregled programa
09:45 Teletrgovina
10:05 Naša mala klinika – igrana serija (R)
11:00 Gorka osveta – igrana serija (R)
12:05 Vatre ivanjske – igrana serija (R)
13:00 Video strane
15:05 Naša mala klinika – igrana serija
16:05 Vijesti – informativni program
16:15 Iz ženskog ugla – revijalni program (R)
16:55 Teletrgovina
17:20 Gorka osveta – igrana serija
18:30 Crno i bijelo – informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:00 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:30 Sanjalica – dječiji program
20:00 Vatre Ivanjske – igrana serija
21:05 Marketing
21:10 TV Liberty – informativni program
21:40 Opušteni petak – muzički program
22:10 Marketing
22:15 Slon extra info – informativni program
22:40 Igrani film – Pakleni udar
00:25 Pregled programa za sutra
00:30 Video strane

 

SUBOTA 20.04.2019.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
12:00 Video strane
13:00 Pregled programa
13:05 Igrani film – Pakleni udar
14:55 Strana subota – muzički program
15:45 Teletrgovina
16:00 TV Liberty (R)
16:35 SMS Centrala – muzički program
17:00 Iz ženskog ugla – kolažni program (R)
17:40 SMS Centrala – muzički program
18:10 Vremenska prognoza
18:30 Crno i bijelo – informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:00 Naša snaga – emisija o oružanim snagama BiH
19:45 Teletrgovina
20:00 Šećernica – revijalni program
21:00 Igrani film – Mračni turist
22:40 Igrani film – Slučaj izgubljenog dijamanta
00:30 Pregled programa za sutra
00:35 Video strane

 

NEDJELJA 21.04.2019.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
12:00 Video strane
13:00 Pregled programa
13:05 Igrani film – Slučaj izgubljenog dijamanta
15:00 SMS Centrala – muzički program
15:45 Teletrgovina
16:00 Otvoreni Uskršnji program
17:00 Šećernica – revijalni program (R)
18:30 Kuhinjca – emisija o kulinarstvu
19:30 Teletrgovina
20:00 Slobodni ljudi – revijalni program
20:30 SMS Centrala – muzički program
21:00 Igrani film – Glavni kuhar
23:00 Igrani film – Mračni turist
00:30 Pregled programa
00:35 Video strane

 

PONEDJELJAK 22.04.2019.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:40 Pregled programa
09:45 Teletrgovina
10:05 Naša mala klinika – igrana serija (R)
11:00 Gorka osveta – igrana serija (R)
12:05 Vatre Ivanjske – igrana serija (R)
13:00 Video strane
15:05 Naša mala klinika – igrana serija
16:05 Vijesti – informativni program
16:15 Slobodni ljudi – dokumentarno – zabavni program (R)
17:00 Teletrgovina
17:20 Gorka osveta – igrana serija
18:30 Crno i bijelo – informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:00 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:30 Sanjalica – dječiji program
20:00 Vatre Ivanjske – igrana serija
21:10 Zdravlje – emisija o zdravlju
21:40 Narodni ponedjeljak – muzički program
22:10 Marketing
22:15 Slon extra info – informativni program
22:40 Igrani film – Valter brani Sarajevo
01:10 Pregled programa za sutra
01:15 Video strane

 

UTORAK 23.04.2019.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:40 Pregled programa
09:45 Teletrgovina
10:05 Naša mala klinika – igrana serija (R)
11:00 Gorka osveta – igrana serija (R)
12:05 Vatre Ivanjske – igrana serija (R)
13:00 Video strane
15:05 Naša mala klinika – igrana serija
16:05 Vijesti – informativni program
16:15 Zdravlje – emisija o zdravlju (R)
17:20 Gorka osveta – igrana serija
18:30 Crno i bijelo – informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:00 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:30 Sanjalica – dječiji program
20:00 Vatre Ivanjske – igrana serija
21:10 TZ patrola – revijalni program
21:35 Zabavni utorak – muzički program
22:10 Marketing
22:15 Slon extra info – informativni program
22:40 Igrani film – Remake
00:45 Pregled programa za sutra
00:50 Video strane

 

SRIJEDA 24.04.2019.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:40 Pregled programa
09:45 Teletrgovina
10:05 Naša mala klinika – igrana serija (R)
11:00 Gorka osveta – igrana serija (R)
12:05 Vatre Ivanjske – igrana serija (R)
13:00 Video strane
15:05 Naša mala klinika – igrana serija
16:05 Vijesti – informativni program
16:15 TZ patrola – revijalni program (R)
16:55 Teletrgovina
17:20 Gorka osveta – igrana serija
18:30 Crno i bijelo – informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:00 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:30 Sanjalica – dječiji program
20:00 Vatre ivanjske – igrana serija
21:10 Sredinom sedmice – informativni program
21:40 Ljubavna Srijeda – muzički program
22:10 Marketing
22:15 Slon extra info – informativni program
22:40 Igrani film – Ispovedaonica
00:30 Pregled programa za sutra
00:35 Video strane

 

ČETVRTAK 25.04.2019.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:40 Pregled programa
09:45 Teletrgovina
10:05 Naša mala klinika – igrana serija (R)
11:00 Gorka osveta – igrana serija (R)
12:05 Vatre ivanjske – igrana serija (R)
13:00 Video strane
15:05 Naša mala klinika – igrana serija
16:05 Vijesti – informativni program
16:15 Sredinom sedmice – informativni program (R)
16:55 Teletrgovina
17:20 Gorka osveta – igrana serija
18:30 Crno i bijelo – informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:00 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:30 Sanjalica – dječiji program
20:00 Vatre ivanjske – igrana serija
21:05 Iz ženskog ugla – revijalni program
21:40 Zatvoreni tretman otpadnih voda – Termoelektrana Tuzla
22:10 Marketing
22:15 Slon extra info – informativni program
22:40 Igrani film – 6 načina da umreš
00:35 Pregled programa za sutra
00:40 Video strane

 

PETAK 26.04.2019.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:40 Pregled programa
09:45 Teletrgovina
10:05 Naša mala klinika – igrana serija (R)
11:00 Gorka osveta – igrana serija (R)
12:05 Vatre ivanjske – igrana serija (R)
13:00 Video strane
15:05 Naša mala klinika – igrana serija
16:05 Vijesti – informativni program
16:15 Iz ženskog ugla – revijalni program (R)
16:55 Teletrgovina
17:20 Gorka osveta – igrana serija
18:30 Crno i bijelo – informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:00 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:30 Sanjalica – dječiji program
20:00 Vatre Ivanjske – igrana serija
21:05 Marketing
21:10 Intervju plus – informativni program
21:40 TV Liberty – informativni program
22:10 Marketing
22:15 Slon extra info – informativni program
22:40 Igrani film – Muke po vjenčanju
00:25 Pregled programa za sutra
00:30 Video strane