Programske košuljice

PONEDJELJAK 19.02.2024.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Na tankom ledu – igrana serija (R)
11:00 Bandolera – igrana serija (R)
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
15:00 Na tankom ledu – igrana serija
16:15 Oni motivišu – obrazovni program (R)
16:45 Teletrgovina
17:00 Marketing
17:05 Teletrgovina
17:20 Bandolera – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:05 Teletrgovina
19:25 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
20:00 Biro – igrana serija
21:05 Crno I bijelo 2 – informativni program
21:30 Zdravlje – obrazovni program
22:15 Marketing
22:20 Teletrgovina
22:40 Paydirt – igrani film
23:45 Crno i bijelo 1 – informativni program (R)
00:10 Video strane

UTORAK 20.02.2024.

03:00 Video strane
06:00 Crno i Bijelo 2 (Ponedjeljak) – informativni program (R)
06:25 Video strane
09:00 Video strane
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Na tankom ledu – igrana serija (R)
11:00 Bandolera – igrana serija (R)
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
14:45 Teletrgovina
15:00 Na tankom ledu – igrana serija
16:15 Zdravlje – obrazovni program
16:45 Teletrgovina
17:00 Marketing
17:05 Teletrgovina
17:20 Bandolera – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo 1 -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:05 Teletrgovina
19:25 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
20:00 Biro – igrana serija
21:00 Marketing
21:05 Crno i bijelo 2 – informativni program
21:30 Taboo show
22:40 Ta laka noć – igrani film
23:45 Crno i bijelo 1 – informativni program (R)
00:10 Video strane

SRIJEDA 21.02.2024.

03:00 Video strane
06:00 Crno i Bijelo 2 (Utorak) – informativni program (R)
06:25 Video strane
09:00 Video strane
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Na tankom ledu – igrana serija (R)
11:00 Bandolera – igrana serija (R)
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
14:30 Teletrgovina
14:45 Teletrgovina
15:00 Na tankom ledu – igrana serija
16:00 Taboo show (R)
17:00 Marketing
17:20 Bandolera – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:05 Teletrgovina
19:25 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
20:00 Biro – igrana serija
21:00 Marketing
21:05 Crno I bijelo 2 – informativni program
21:30 Sredinom sedmice – informativni program
22:15 Marketing
22:20 Teletrgovina
22:40 Frank izvan kontrole – igrani film
23:45 Crno i bijelo 1 – informativni program (R)
00:10 Video strane

ČETVRTAK 22.02.2024.

03:00 Video strane
06:00 Crno i Bijelo 2 (Srijeda) – informativni program (R)
06:25 Video strane
09:00 Video strane
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Na tankom ledu – igrana serija (R)
11:00 Bandolera – igrana serija (R)
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
15:00 Na tankom ledu – igrana serija
16:15 Sredinom sedmice – informativni program (R)
16:45 Teletrgovina
17:00 Marketing
17:05 Teletrgovina
17:20 Bandolera – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:05 Teletrgovina
19:25 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
20:00 Biro – igrana serija
21:05 Crno I bijelo 2 – informativni program
21:30 Timski za sport – obrazovni program
22:15 Marketing
22:20 Teletrgovina
22:40 Izvan zakona – igrani film
23:45 Crno i bijelo 1 – informativni program (R)
00:10 Video strane

PETAK 23.02.2024.

03:00 Video strane
06:00 Crno i Bijelo 2 (Četvrtak) – informativni program (R)
06:25 Video strane
09:00 Video strane
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Na tankom ledu – igrana serija (R)
11:00 Bandolera – igrana serija (R)
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
15:00 Na tankom ledu – igrana serija
16:15 Timski za sport – obrazovni program (R)
16:50 Teletrgovina
17:05 Marketing
17:10 Teletrgovina
17:20 Bandolera – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:05 Teletrgovina
19:25 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
20:00 Biro – igrana serija
21:05 Crno i bijelo 2 – informativni program
21:30 Detektor magazin – informativni program
22:15 Marketing
22:20 Teletrgovina
22:40 Oteta – igrani film
23:45 Crno i bijelo 1 – informativni program (R)
00:10 Video strane

SUBOTA 24.02.2024.

03:00 Video strane
06:00 Crno I bijelo 2 (Petak) – informativni program (R)
06:25 Video strane
09:00 Video strane
11:45 Teletrgovina
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 Deadlock – igrani film
14:45 Teletrgovina
15:00 Strana subota – muzički program
15:45 Teletrgovina
16:05 Detektor magazin – informativni program (R)
16:35 Auto shop magazin – emisija o automobilizmu
17:10 Opuštena subota – muzički program
18:00 Teletrgovina
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo pregled sedmice -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:05 Teletrgovina
19:25 Naša snaga – dokumentarni program
19:40 Teletrgovina
19:55 Marketing
20:00 Šećernica – revijalni program
20:45 Teletrgovina
21:10 Tuzla calling – dokumentarni program
22:00 Bez dobrog alibija – igrani film
23:45 Video strane

NEDJELJA 25.02.2024.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
11:45 Teletrgovina
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 Ubica iz suterena – igrani film
14:45 Teletrgovina
15:00 Crno i bijelo pregled sedmice -informativni program (R)
15:45 Teletrgovina
16:05 Šećernica – revijalni program
17:05 Vojvođanska kuhinjica – emisija o kulinarstvu
17:25 Auto shop magazin – emisija o automobilizmu
18:00 Teletrgovina
18:30 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:40 Teletrgovina
20:00 TV Liberty – informativni program
20:45 Teletrgovina
21:10 Oni motivišu – obrazovni program
22:00 Kutija – igrani film
23:45 Video strane

PONEDJELJAK 26.02.2024.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Na tankom ledu – igrana serija (R)
11:00 Bandolera – igrana serija (R)
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
15:00 Na tankom ledu – igrana serija
16:15 Oni motivišu – obrazovni program (R)
16:45 Teletrgovina
17:00 Marketing
17:05 Teletrgovina
17:20 Bandolera – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:05 Teletrgovina
19:25 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
20:00 Biro – igrana serija
21:05 Crno I bijelo 2 – informativni program
21:30 Zdravlje – obrazovni program
22:15 Marketing
22:20 Teletrgovina
22:40 Posljednji trenutak vedrine – igrani film
23:45 Crno i bijelo 1 – informativni program (R)
00:10 Video strane

UTORAK 27.02.2024.

03:00 Video strane
06:00 Crno i Bijelo 2 (Ponedjeljak) – informativni program (R)
06:25 Video strane
09:00 Video strane
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Na tankom ledu – igrana serija (R)
11:00 Bandolera – igrana serija (R)
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
14:45 Teletrgovina
15:00 Na tankom ledu – igrana serija
16:15 Zdravlje – obrazovni program
16:45 Teletrgovina
17:00 Marketing
17:05 Teletrgovina
17:20 Bandolera – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo 1 -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:05 Teletrgovina
19:25 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
20:00 Biro – igrana serija
21:00 Marketing
21:05 Crno i bijelo 2 – informativni program
21:30 Taboo show
22:40 Ti glupi čovječe – igrani film
23:45 Crno i bijelo 1 – informativni program (R)
00:10 Video strane

SRIJEDA 28.02.2024.

03:00 Video strane
06:00 Crno i Bijelo 2 (Utorak) – informativni program (R)
06:25 Video strane
09:00 Video strane
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Na tankom ledu – igrana serija (R)
11:00 Bandolera – igrana serija (R)
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
14:30 Teletrgovina
14:45 Teletrgovina
15:00 Na tankom ledu – igrana serija
16:00 Taboo show (R)
17:00 Marketing
17:20 Bandolera – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:05 Teletrgovina
19:25 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
20:00 Biro – igrana serija
21:00 Marketing
21:05 Crno I bijelo 2 – informativni program
21:30 Sredinom sedmice – informativni program
22:15 Marketing
22:20 Teletrgovina
22:40 Ovo je tvoja smrt – igrani film
23:45 Crno i bijelo 1 – informativni program (R)
00:10 Video strane

ČETVRTAK 29.02.2024.

03:00 Video strane
06:00 Crno i Bijelo 2 (Srijeda) – informativni program (R)
06:25 Video strane
09:00 Video strane
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Na tankom ledu – igrana serija (R)
11:00 Bandolera – igrana serija (R)
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
15:00 Na tankom ledu – igrana serija
16:15 Sredinom sedmice – informativni program (R)
16:45 Teletrgovina
17:00 Marketing
17:05 Teletrgovina
17:20 Bandolera – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:05 Teletrgovina
19:25 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
20:00 Biro – igrana serija
21:05 Crno I bijelo 2 – informativni program
21:30 Timski za sport – obrazovna emisija
22:15 Marketing
22:20 Teletrgovina
22:40 Rej i Helen – igrani film
23:45 Crno i bijelo 1 – informativni program (R)
00:10 Video strane

PETAK 01.03.2024.

03:00 Video strane
06:00 Crno i Bijelo 2 (Četvrtak) – informativni program (R)
06:25 Video strane
09:00 Video strane
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Na tankom ledu – igrana serija (R)
11:00 Bandolera – igrana serija (R)
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
15:00 Na tankom ledu – igrana serija
16:15 Timski za sport – obrazovni program (R)
16:50 Teletrgovina
17:05 Marketing
17:10 Teletrgovina
17:20 Bandolera – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:05 Teletrgovina
19:25 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
20:00 Biro – igrana serija
21:05 Crno i bijelo 2 – informativni program
21:30 Opušteni petak – muzički program
22:20 Teletrgovina
22:40 Fenomen – igrani film
23:45 Crno i bijelo 1 – informativni program (R)
00:10 Video strane

SUBOTA 02.03.2024.

03:00 Video strane
06:00 Crno I bijelo 2 (Petak) – informativni program (R)
06:25 Video strane
09:00 Video strane
11:45 Teletrgovina
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 igrani film
14:45 Teletrgovina
15:00 Strana subota – muzički program
15:45 Teletrgovina
16:05 Zabavna subota – muzički program
16:35 Auto shop magazin – emisija o automobilizmu
17:10 Opuštena subota – muzički program
18:00 Teletrgovina
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo pregled sedmice -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:05 Teletrgovina
19:25 Naša snaga – dokumentarni program
19:40 Teletrgovina
19:55 Marketing
20:00 Šećernica – revijalni program
20:45 Teletrgovina
21:10 Tuzla calling – dokumentarni program
22:00 igrani film
23:45 Video strane

NEDJELJA 03.03.2024.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
11:45 Teletrgovina
12:05 Biro – igrana serija (R)
13:00 igrani film
14:45 Teletrgovina
15:00 Crno i bijelo pregled sedmice -informativni program (R)
15:45 Teletrgovina
16:05 Šećernica – revijalni program
17:05 Vojvođanska kuhinjica – emisija o kulinarstvu
17:25 Auto shop magazin – emisija o automobilizmu
18:00 Teletrgovina
18:30 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:40 Teletrgovina
20:00 TV Liberty – informativni program
20:45 Teletrgovina
21:10 Oni motivišu – obrazovni program
22:00 igrani film
23:45 Video strane