Programske košuljice

PETAK 30.07.2021.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:25 Pregled programa
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Gorka osveta – igrana serija (R)
11:00 Veliki kan – igrana serija (R)
12:05 Ljubav i kazna – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
14:45 Teletrgovina
15:00 Gorka osveta – igrana serija
16:15 Iz ženskog ugla – revijalni program
16:45 Teletrgovina
17:00 Marketing
17:05 Teletrgovina
17:20 Veliki kan – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:20 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:45 Sanjalica – dječiji program
19:55 Marketing
20:00 Ljubav i kazna – igrana serija
21:05 Marketing
21:10 Timski za sport- revijalni program
21:40 Opušteni petak – muzički program
22:05 Marketing
22:15 Crno i bijelo 2 – informativni program
22:40 Jeste li za tenis? – igrani film
00:20 Pregled programa za sutra
00:25 Video strane

SUBOTA 31.07.2021.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
12:00 Ljubav i kazna – igrana serija (R)
13:00 Jeste li za tenis? – Igrani film(R)
14:45 Zdravlje – obrazovni program (R)
15:45 Teletrgovina
16:05 Timski za sport – obrazovni program (R)
16:35 Auto shop magazin – emisija o automobilizmu
17:10 SMS Centrala – muzički program
18:20 Vremenska prognoza
18:30 Crno i bijelo – informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:15 Naša snaga – dokumentarni program
19:45 Teletrgovina
20:00 Ljubav i kazna -igrana serija
21:10 Šećernica – revijalni program
22:00 Najbolje ljeto našega života / Big Stone Gap – Igrani film
00:00 Pregled programa za sutra
00:05 Video strane

NEDJELJA 01.08.2021.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
12:00 Ljubav i kazna – igrana serija (R)
13:00 Najbolje ljeto našega života / Big Stone Gap – Igrani film (R)
14:45 Da sam ja neko – dokumentarni program
15:15 Zabavna nedjelja – muzički program
15:45 Teletrgovina
16:05 Šećernica- revijalni program
17:00 Iz ženskog ugla – revijalni program (R)
17:35 Auto shop magazin – emisija o automobilizmu (R)
18:20 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:40 Teletrgovina
20:00 Ljubav i kazna -igrana serija
21:10 Oni motivišu – revijalni program
22:00 Ljubav i bijes – Igrani film
00:00 Pregled programa
00:05 Video strane

PONEDJELJAK 02.08.2021.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:25 Pregled programa
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Gorka osveta – igrana serija (R)
11:00 Veliki kan – igrana serija (R)
12:05 Ljubav i kazna – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
14:45 Teletrgovina
15:00 Gorka osveta – igrana serija
16:15 Oni motivišu- revijalni program (R)
16:45 Teletrgovina
17:00 Marketing
17:05 Teletrgovina
17:20 Veliki kan – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo – informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:20 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:45 Sanjalica – dječiji program
19:55 Marketing
20:00 Ljubav i kazna – igrana serija
21:05 Marketing
21:10 Zdravlje – obrazovni program
21:40 Narodni ponedjeljak – muzički program
22:05 Marketing
22:15 Crno i bijelo 2 – informativni program
22:40 Hanka – Igrani film
00:20 Pregled programa
00:25 Video strane

UTORAK 03.08.2021.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:25 Pregled programa
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Gorka osveta – igrana serija (R)
11:00 Veliki kan – igrana serija (R)
12:05 Ljubav i kazna – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
14:45 Teletrgovina
15:00 Gorka osveta – igrana serija
16:15 Zdravlje – obrazovni program
16:45 Teletrgovina
17:00 Marketing
17:05 Teletrgovina
17:20 Veliki kan – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo – informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:00 Teletrgovina
19:20 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:45 Sanjalica – dječiji program
19:55 Marketing
20:00 Ljubav i kazna – igrana serija
21:05 Marketing
21:10 Da sam ja neko – dokumentarni program
21:40 Zabavni utorak – muzički program
22:05 Marketing
22:15 Crno i bijelo 2 – informativni program
22:40 Vratiću se – Igrani film
00:20 Pregled programa za sutra
00:25 Video strane

SRIJEDA 04.08.2021.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:25 Pregled programa
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Gorka osveta – igrana serija (R)
11:00 Veliki kan – igrana serija (R)
12:05 Ljubav i kazna – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
14:45 Teletrgovina
15:00 Gorka osveta – igrana serija
16:15 Da sam ja neko – dokumentarni program
16:45 Teletrgovina
17:00 Marketing
17:05 Teletrgovina
17:20 Veliki kan – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo – informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:20 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:45 Sanjalica – dječiji program
19:55 Marketing
20:00 Ljubav i kazna – igrana serija
21:05 Marketing
21:10 Sredinom sedmice – informativni program
21:40 Ljubavna srijeda – muzički program
22:05 Marketing
22:15 Crno i bijelo 2 – informativni program
22:40 Crni biseri – igrani film
00:20 Pregled programa za sutra
00:25 Video strane

ČETVRTAK 05.08.2021.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:25 Pregled programa
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Gorka osveta – igrana serija (R)
11:00 Veliki kan – igrana serija (R)
12:05 Ljubav i kazna – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
14:45 Teletrgovina
15:00 Gorka osveta – igrana serija
16:15 Sredinom sedmice – informativni program (R)
16:45 Teletrgovina
17:00 Marketing
17:05 Teletrgovina
17:20 Veliki kan – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:20 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:45 Sanjalica – dječiji program
19:55 Marketing
20:00 Ljubav i kazna – igrana serija
21:05 Marketing
21:10 Iz ženskog ugla – revijalni program
22:05 Marketing
22:15 Crno i bijelo 2 – informativni program
22:40 Noći i jutra – igrani film
00:20 Pregled programa za sutra
00:25 Video strane

PETAK 06.08.2021.

03:00 Video strane
06:00 Video strane
09:00 Video strane
09:25 Pregled programa
09:30 Teletrgovina
09:45 Teletrgovina
10:00 Gorka osveta – igrana serija (R)
11:00 Veliki kan – igrana serija (R)
12:05 Ljubav i kazna – igrana serija (R)
13:00 Teletrgovina
13:15 Video strane
14:45 Teletrgovina
15:00 Gorka osveta – igrana serija
16:15 Iz ženskog ugla – revijalni program
16:45 Teletrgovina
17:00 Marketing
17:05 Teletrgovina
17:20 Veliki kan – igrana serija
18:25 Marketing
18:30 Crno i bijelo -informativni program
18:50 Vremenska prognoza
19:20 Kuhinjica – emisija o kulinarstvu
19:45 Sanjalica – dječiji program
19:55 Marketing
20:00 Ljubav i kazna – igrana serija
21:05 Marketing
21:10 Timski za sport – obrazovni program
21:40 Opušteni petak – muzički program
22:05 Marketing
22:15 Crno i bijelo 2 – informativni program
22:40 Quo vadis Živorade – igrani film
00:25 Pregled programa za sutra
00:30 Video strane