Impressum

NAZIV PRAVNOG LICA: DOO VIDIK (Za posredništvo, informativnu i trgovinsku djelatnost Tuzla)
ADRESA: Dr. Mustafe Mujbegovića 83, 75000 Tuzla, BiH
ID BROJ: 4209336230005 (Registrovan u Poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Tuzla
PDV BROJ: 209336230005
Upisan u registar Općinskog Suda Tuzla pod brojem: 1-6085
(“VIDIK” DOO za posredništvo, informativnu i trgovinsku djelatnost Tuzla)
TRANSAKCIJSKI RAČUN: 132-100-03090190-19

DOO VIDIK je nosilac tri dozvole za emitovanje programa izdate u Regulatornoj agenciji za komunikacije i to:
RADIO SLON – Dozvola Regulatorne agencije za komunikacije za zemaljsko emitovanje rdaio programa br: 142R
TV SLON EXTRA – Dozvola Regulatorne agencije za komunikacije za zemaljsko emitovanje TV programa br: 142T
TV SLON INFO – Dozvola Regulatorne agencije za komunikacije za kablovsko emitovanje TV programa br: 142TEKM

WEB: www.rtvslon.ba
FB: www.facebook.com/rtvslon
YOUTUBE: www.youtube.com/c/RTVSLON/

DIREKTOR I VLASNIK DOO VIDIK – RTV SLON
dipl.ing.arh Šaban Pirić
Dr. Mustafe Mujbegovića 83, Tuzla
Telefon: +387 35 205–205
E-mail: [email protected]

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Damir Đapo
Dr. Mustafe Mujbegovića 83, Tuzla
Telefon: +387 35 205-530
E-mail: [email protected]

UREDNICA PROGRAMA
Diplomirana žurnalistica Selma Jatić
Mije Keroševića Guje 3, Tuzla
Telefon: +387 35 287-036
E-mail: [email protected]

MARKETING SLUŽBA
Rukovodilac: Mr.sc. Albina Vicković
Dr. Mustafe Mujbegovića 83, Tuzla
Telefon: +387 35 205-205; 205-505
E-mail: [email protected]

REDAKCIJA INFORMATIVNOG PROGRAMA
Mije Keroševića Guje 3, Tuzla
Telefon: +387 35 287-036
E-mail: [email protected]

SEKTOR TV TEHNIKE
Rukovodilac: Alen Hajdarević
Mije Keroševića Guje 3, Tuzla
Telefon: +387 35 287-117
E-mail: [email protected]

SEKTOR RADIO TEHNIKE
Rukovodilac: Zlatko Muharemagić
Dr. Mustafe Mujbegovića 83, Tuzla
Telefon: +387 35 316-401
E-mail: [email protected]

REDAKCIJA RADIO PROGRAMA
Dr. Mustafe Mujbegovića 83, Tuzla
Telefon: +387 35 205-205; 205-505
E-mail: [email protected]