Impressum

Impressum

DIREKTOR RTV SLON
d.i.a Šaban Pirić
Dr. Mustafe Mujbegovića 83 Tuzla
Telefon: +387 35 205–205
E-mail: direktor@rtvslon.ba

 

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Damir Đapo
Dr. Mustafe Mujbegovića 83 Tuzla
Telefon: +387 35 205-530
E-mail: urednik@rtvslon.ba

 

UREDNICA PROGRAMA
Selma Jatić
Mije Keroševića Guje 3 Tuzla
Telefon: +387 35 287-036
E-mail: info_urednik@rtvslon.ba

 

MARKETING SLUŽBA
Rukovodilac: Mr.sc.  Albina Vicković
Dr. Mustafe Mujbegovića 83 Tuzla
Telefon: +387 35 205-205; 205-505
E-mail: marketing@rtvslon.ba

 

REDAKCIJA INFORMATIVNOG PROGRAMA
Mije Keroševića Guje 3 Tuzla
Telefon: +387 35 287-036
E-mail: redakcija@rtvslon.ba

 

SEKTOR TV TEHNIKE
Rukovodilac: Alen Hajdarević
Mije Keroševića Guje 3 Tuzla
Telefon: +387 35 287-117
E-mail: tvtehnika@rtvslon.ba

 

SEKTOR RADIO TEHNIKE
Rukovodilac: Zlatko Muharemagić
Dr. Mustafe Mujbegovića 83 Tuzla
Telefon: +387 35 316-401
E-mail: priprema@rtvslon.ba

 

REDAKCIJA RADIO PROGRAMA
Dr. Mustafe Mujbegovića 83 Tuzla
Telefon: +387 35 205-205; 205-505
E-mail: radio@rtvslon.ba