1.7 C
Tuzla
23.04.2024.

Agencija za statistiku: Istraživanje o prihodima i uslovima života građana

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, provodi prvi put u punom obimu istraživanje o prihodima i uslovima života građana Bosne i Hercegovine (SILC).

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isklјučenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uslovima života.

Prikupljeni podaci koristit će se za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Budući da je realizacija ankete usklađena sa Eurostatovom metodologijom, podaci će takođe biti i međunarodno uporedivi.

Za potrebe ovog istraživanja, anketa se provodi na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku slučajno odabranih domaćinstava u periodu maj-juli . Anketu će provoditi ovlašteni i educirani anketari, angažovani od zvaničnih statističkih institucija u BiH.

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

 

Vezane vijesti

TUZLA