14 C
Tuzla
19.04.2024.

Bakalar: Izbor za predsjednika CIK-a je čast, ali i velika obaveza i odgovornost

Centralna izborna komisija (CIK) BiH je na današnjoj sjednici, sa šest glasova „za“ i jednim nevažećim listićem, izabrala Željka Bakalara za novog predsjednika CIK-a BiH.

Novi predsjednik biran je između članova CIK-a BiH iz reda hrvatskog naroda.

Dosadašnja predsjednica CIK-a BiH Vanji Bjelica-Prutina je na početku sjednice kazala da se u skladu s članom 2.6 Izbornog zakona BiH, predsjednik Centralne izborne komisije BiH bira iz reda članova CIK-a BiH.

Napomenula je da po jedan član Centralne izborne komisije BiH iz reda Hrvata, Bošnjaka, Srba, i član iz reda ostalih obavlja funkciju predsjednika Centralne izborne komisije BiH po principu rotacije i to jedanput u sedam godina, u trajanju od 21 mjesec.

Dodala je da, s obzirom na to da njoj kao predsjednici CIK-a BiH mandat ističe danas, bilo je potrebno izabrati novog predsjednika CIK-a BiH iz reda hrvatskog naroda, koji će tu dužnost preuzeti 1. jula 2020. godine.

Bjelica-Prutina je na početku podsjetila da u skladu s Poslavnikom CIK-a, predsjednika CIK-a bira Centralna izborna komisija tajnim glasanjem, nakon što se utvrdi lista kandidata za predsjednika koji se bira između članova pripadnika odgovorajućeg naroda i iz reda ostalih.

– Na današnjoj sjednici kandidati na glasačkom listiću za izbor predsjednika CIK-a će biti iz reda hrvatskog naroda, a kandidati su Željko Bakalar i Vlado Rogić, članovi CIK-a – kazala je Bjelica-Prutina.

Nakon toga je Vlado Rogić izvjestio članove CIK-a da on neće biti kandidat za izbor predsjednika CIK-a BiH, tako da je na kandidatskoj listi za izbor predsjednika CIK-a ostao Željko Bakalar.

Bakalar je, nakon što je izabran, kazao da mu je to velika čast, ali i velika obaveza i odgovornost koju osjeća.

Naveo je kako će ova institucija, i u ovakvim okolnostima epidemije i situacije da im još nisu obezbijeđena sredstva, mada imaju pozitivne informacije kada je u pitaju rješenje tog problema, nastaviti raditi uz kooordinaciju i saradnju svih članova CIK-a.

– Posebno želim da istaknem da očekujem i transparentnost u radu institucije, da javnost, građanstvo, birači i svi politički akteri znaju šta radimo u narednom periodu. Mislim da će to u mnogome pomoći u našem radu – kazao je Bakalar.

Dosadašnja predsjednica CIK-a Vanji Bjelica-Prutina rezimirala je rad ove institucije tokom njenog predsjedavanja.

Govoreći o izbornim aktivnostima u ovom izbornom procesu, navela je da su zaključno sa 26. junom 2020. godine prijave podnijela 142 politička subjekta, od čega je 101 nezavisni kandidat, 14 nezavisnih kandidata predstavnika nacionalnih manjina, 13 političkih stranaka, 13 grupa građana, jedno udruženje građana, dok je obrasce preuzelo 130 političkih stranaka i 342 nezavisna kandidata.

Po njenim riječima, omogućeno je preuzimanje PRP1 i PRP2 obrazaca za birače koji glasaju putem pošte na web stranici CIK-a. Za glasanje izvan BiH putem e-maila pristiglo je 3.353 prijave. Na protokolu je obrađeno 2.860 prijava, te je uneseno 1.437 prijava, od čega 1.291 ispunjava uslove, a 146 prijava ne ispunjava uslove.

Napomenula je da je Misija OSCE-a u BiH pružala podršku CIK-u, u smislu tehničke podrške.

– Na taj način obezbijeđena je bolja transparentnost u radu CIK-a – kazala je Bjelica-Prutina, dodajući da se zahvaljujući Misiji OSCE-a emitiraju i sjednice CIK-a uživo, a jučer je održan sastanak s ambasadoricom Misije OSCE-a u BiH, kojom prilikom su donirana dva laptopa i dvije kamere za potrebe Službe za reviziju CIK-a.

Bjelica-Prutina je ocijenila da je u vrlo kratkom periodu od tri i po mjeseca, u posebnim okolnostima, urađeno puno toga, te da od novoizabranog predsjednika CIK-a očekuje jednaku dimaniku u radu.

– Očekujem da svi, kao članovi, damo svoj doprinos radu CIK-a, pružimo podršku predsjedniku – kazala je Bjelica-Prutina, napomenuvši da je ona od svih članova CIK-a imala bezrezervnu podršku u radu, na čemu im se zahvalila.

Vezane vijesti

TUZLA