16.7 C
Tuzla
03.03.2024.

BH novinari: Usvojite konvenciju protiv nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu

Udruženje BH novinari i Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine uputili su danas povodom Međunarodnog dana žena Predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH zahtjev za ratifikaciju 109. Konvencije o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada, te prateću Preporuku br.206 koju je donijela Međunarodna organizacija rada 2019. godine.

Navedenom aktivnošću žele skrenuti pažnju na rodnozasnovano nasilje u bh. društvu, osobito u oblastima rada, kao i na obavezu institucija vlasti u BiH na ratifikaciju 109. Konvencije o nasilju i uznemiravanju u oblasti rada, te prateću Preporuku br.206 koja traži sveobuhvatniju zaštitu radnika, navodi se u saopćenju Udruženja BH novinari.

Konvencija, poznata pod nazivom ILO 190, štiti  sve radnike i druge osobe koje se smatraju zaposlenicima prema nacionalnom pravu i praksi, neovisno o njihovom ugovornom odnosu ili radnom statusu. To podrazumijeva zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i osobe sa statusom pripravnika, radnika kojima je završilo zaposlenje, volontera, tražitelja posla i itd.

Prema statistikama Međunarodne federacije novinara (IFJ),  gotovo 65 posto  žena – medijskih radnica doživjele su zastrašivanje, prijetnje ili zlostavljanje u vezi sa svojim radom, podjednako  putem interneta ili na radnom mjestu, a više od 48 posto novinarki tvrdi da su se u radu suočavale s rodno zasnovanim nasiljem. Generalna istraživanja pokazuju da 48 posto žena u BiH je iskusilo neki oblik nasilja od svoje petnaeste godine.

Konvencija obvezuje državu BiH na ratifikaciju radi kreiranja integriranog i rodno osjetljivog pristupa za prevenciju i eliminaciju nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu.

U januaru 2020. godine Vijeće Evropske komisije donijelo je Odluku kojom daju ovlaštenja državama članicama da, u interesu Europske unije, ratificiraju Konvenciju ILO 190, koja je Međunarodna organizacije rada proslijedila nadležnim evropskim institucijama i organizacijama.

Ističe se da bi ratificiranje Konvencije ILO 190 predstavljalo važan iskorak BiH na putu ka EU integracijama kao i unapređenje zaštite ženskih ljudskih prava u domenu rada, osobito radnika koji su dodatno izloženi viktimizaciji zbog svoje profesije.

BH novinari i Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira smatraju da ratifikacija ILO  190 konvencije može osigurati dodatnu zaštitu novinara, medijskih djelatnika, sindikalista, kao i radnika koje zbog profesije mogu biti izložene dodatnoj stigmatizaciji, nasilju ili seksualnom uznemiravanju, navodi se u saopćenju.

RTV Slon/ Fena

Vezane vijesti

TUZLA