15 C
Tuzla
01.06.2023.

BiH ulaže značajne napore u borbi za ravnopravnost polova

U okviru projekta EU za ljudska prava I suzbijanje diskriminacije u BiH, u Tuzli se održava dvodnevna obuka za uposlenice Gradske uprave Tuzla, Gradskog vijeća I organizacija sa kojima Grad Tuzla sarađuje.

“Evo danas u Tuzli na jednom mjestu su uposlenice i uposlenici Javnih preduzeća i institucija. Kontinuirani rad zasigurno donosi rezultate. Drago mi je da je ovakva jedna Radionica i u Tuzli jer mi iz Komisije za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Tuzla smo često gosti i učesnici  raznih edukacija, konferencija i radionica diljem BIH” izjavila je Rusejla Halilović, članica Komisije za Ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Tuzla!

Bosna i Hercegovina je tradicionalno društvo u kojem se žene svaki dan bore za bolji položaj. Ustaljeni stereotipi o ulozi žene u društvu, niže plate i duži periodi nezaposlenosti samo su neki od problema s kojima se suočavaju žene u BiH.

Primjeri neravnopravnosti polova najuočljiviji su kada je u pitanju učešće žena u javnom i političkom životu, zatim njihov položaj na tržištu rada koji je karakterističan po višestrukoj opterećenosti žena u domenu tržišne ekonomije, te povećano nasilje nad ženama, uključujući i nasilje u porodici.

U posljednjih deset godina u BiH su uloženi značajni napori na razvijanju domaćeg pravnog, institucionalnog i političkog okvira za primjenu principa ravnopravnosti polova koji su mahom usklađeni sa međunarodnim standardima istakla je Halilović.

POSLJEDNJE DODANO

error: Upozorenje: Zaštićen sadržaj!!