15 C
Tuzla
23.02.2024.

D3 spray najbolji način potpune nadopune vitamina D koji pomaže u smanjenju rizika od Covid-19

Sve je više dokaza koji govore o važnoj ulozi manjka ili nedostatka vitamina D u nastanku infekcije koju uzrokuje novi koronavirus. U aktuelnoj pandemiji COVID-19 manjak vitamina D u organizmu dovodi se u vezu, ne samo sa nastankom infekcije, odnosno, povećanim brojem oboljelih od COVID-19, s jedne strane, već i sa težom kliničkom slikom i pogoršanjem stanja kod oboljelih, odnosno, većim brojem smrtnih slučajeva od ove infekcije, s druge strane.

Šta pokazuju studije

U velikim populacijskim istraživanjima koncentracija vitamina D u krvi stanovništva na području Milana i sjeverne Italije (koji su bili najteže pogođeni pandemijom) primjećen je manjak vitamina D, naročito u periodu od oktobra do marta. Slični podaci su uočeni i kod velikog dijela stanovništva u istraživanjima provedenim u Španiji. Najosjetljivije na djelovanje korona virusa i posljedice COVID-19 infekcije bile su one osobe koje su imale značajno niže koncentracije vitamina D. Slična opća povezanost učestalosti oboljevanja i težine kliničke slike oboljelih od COVID-19 očekivala bi se kao logična i u skandinavskim zemljama, čije je stanovništvo tokom cijele godine izloženo manjku sunčevih zraka. Međutim, kod stanovništva sjevernih krajeva postoji tradicionalna navika uzimanja vitamina D u dodacima prehrani, čime se štite od nedostatka ili manjka vitamina D. Povećan rizik oboljevanja zdravstvenih radnika od COVID-19 infekcije, također, se dovodi u vezu sa manjkom vitamina D u njihovom organizmu, kao posljedice dugotrajnog boravka u zatvorenom prostoru zbog prirode posla i neizlaganja suncu.

Sprej najefikasniji način nadopune

Dodatne količine vitamina D3 mogu se unijeti na više načina: peroralno, u obliku tableta, kapsula, transdermalnom i sublingvalnom primjenom, ili oralnim sprejom. Klinička ispitivanja dokazala su da su serumske koncentracije vitamina D3 nakon njegovog unošenja putem spreja kod zdravih ispitanika dva puta više u odnosu na koncentracije vitamina primjenjenog u kapsulama, tabletama ili kapima, a skoro tri puta više kod pacijenata koji pate od pratećih problema sa oboljenjima želuca ili crijeva. Razlog za to leži u činjenici da je apsorpcija ovog vitamina u cirkulaciju gotovo 100-postotna kada se unosi na ovaj način.

Za razliku od većine drugih proizvoda na bazi vitamina D3, D3 SPRAY® i D3 SPRAY KID® su dodaci prehrani u obliku oralnog spreja što ih čini efikasnijim, praktičnijim i pogodnijim za primjenu kod svih osoba, a naročito kod djece i osoba koje imaju teškoće s gutanjem ili probleme sa želucem ili crijevima (gastritisi, ulkusi, malapsorpcija, glutenska enteropatija, upalna bolest crijeva, Kronova bolest, insuficijencija pankreasa). Pakovanja D3 SPRAY® i D3 SPRAY KID® sadrže čak 140 pojedinačnih dnevnih doza, prijatnog su okusa banane zbog čega ih rado uzimaju i najmlađi.

D3 SPRAY – DOBAR KAO SUNCE.

Vezane vijesti

TUZLA