Danas na talasima Slon radija emisija u povodu Međunarodnog dana tolerancije u saradnji sa misijom OSCE-a u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje velike raznovrsnosti kultura u
svetu, oblika izražavanja i oblika humanosti. Podstaknuta je znanjem, otvorenošću,
komunikacijom i slobodom mišljenja, savesti i uverenja. Tolerancija je ravnoteža u razlici. Ona nije samo moralna obaveza, već i politički, odnosno pravni zahtev. Tolerancija je vrednost koja čini mir mogućim, i doprinosi zamenjivanju kulture rata kulturom mira.

Međunarodni dan tolerancije obilježava se 16. novembra 1995. godine kada Države članice Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, susrevši se u Parizu na 28. zasedanju Generalne konferencije, od 25. oktobra do 16. novembra 1995. godine.

Emisiju realizujemo u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, Ured u Tuzli, te Koalicijom za borbu protiv mržnje, a imat ćemo priliku čuti ljude iz raznih sfera o njihovim pogledima i iskustvima kada je u pitanju tolerancija.

Budite uz Slon radio danas u 12:10 sati.