25 C
Tuzla
04.07.2022.

Do 2050. godine Bosna i Hercegovina će preći na obnovljive izvore energije

Do 2050. godine, Bosna i Hercegovina bi trebala postići karbonsku neutralizaciju, a to u praksi znači da će Bosna i Hercegovine preći na obnovljive izvore energije. U tom procesu radit će se na izradi nacionalnog integrisanog energetskog klimatskog plana koji će dati jasan pravac dekarbonizacije enegetskog sektora.

„Pravac dekarbonizacije je smanjenje emisija CO2, emisija stakleničkih plinova, povećanje udjela obnovljivih izvora energije uz primjenu mjera energetske efikanosti i ta tri cilja će opredjeliti brzinu i način prelaska na obnovljive izvore enerngije a radi se postepenom gašenju termo blokova koji korište ugalj za proizvodnju el energije“ rekao je Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Obzirom da je Tuzlanski kanton,  regija koja je direktno ovisna o fosilnim gorivima, jasno je da će ona najviše biti pogođena ovim procesom prelaska sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. U Tuzlanskom kantonu imamo lokalne zajednice koje su ovisna o radu rudnika, kao što je općina Banovići koja je već u procesu provođenja nekih aktivnosti energetske efikasnosti.

 

„Od energetske efikasnosti zatim, općina sa nula otpadom, pokrenuli smo gro projekat povezano sa Živinicama i Kladnjem za izgradnju eko deponije. Kada je u pitanju korištenje energije iz obnovljiih izvora energije, a isto tako Banovići su lokalna zajednica koja je sa Elektroprivedom BiH ušla u projekat izgradnje fotonaponske elektrane.“ rekla je Edita Lugavić, savjetnica načelnika Općine Banovići.

Važna stavka u procesu prelaska na obnovljive izvore energije jeste upravo pravedna tranzicija .

 

„Ono što posebno treba dati akcenat jeste ta da pravedna tranzicija niko ne smije ostati bez posla u ovom procesu i glavna poruka je to što radimo mi i Međunarodna zajednica a to je da se vodi računa da se sačuvaju radna mjesta“ dodao je Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

 

„Kroz upravljanje trenutni mprocesima općina Banovići je iznašla sve one kapacitete koji se prije svgea odnose privredne aktivnosti koje su prije bitisale u općine Banovići“ dodala je Edita Lugavić, savjetnica načelnika Općine Banovići

U procesu tranzcije bitnu ulogu će imati i Unverzitet u Tuzli, koji će prilagoditi i usavršiti svoje studijske programe, naročito kada je riječ o fakultetima čiji studiji su direktno vezani za ovu oblast.

„Mi želimo da se ovo pitanje riješi na najbolji mogući način i da stvaramo zdravu i čistu okoli i za našu djecu ali u budućnost Bosne i Hercegovine“ istakla je Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli

„Jedan od zaključaka je profilirati pravce, zadržati kadrove, mlade inžinjere kako bi našli mjesto za ono što su se oni školovali i da mogu prenijeti znanje uz podršku prijateljskih zemalja.jedan od zaključaka je profilirati pravce, zadržavati malde kadrove kako bi našli mjesto za ono što sus e školovali da prensu svoja znanja uz npdorulu prijateljsih zemalja,   Mi pokušavamo, da kao Univerzitet  io kao akademska zajednnice poručimo da smo spremni na tranziciju, imamo laboratorije  i mužemo ulaziti u te procese, a ono što je najvažnije imamo iskustva“ zaključio je Kemal Gutić, dekan Rudarsko građevinsko geološkog fakulteta

Ono što je bitno istaći jeste da je prilikom procesa tranzcije potrebno informisati javnosti o mnogim stvari kao što su gradnja hidroelektrana, solarnih elektrana, ako i odlaganje eneregetskog otpada. Pored toga, kada su u pitanju rudnici do zatvaranja kako su istakli neće doći, nego će se izvršiti prenamjena, odnosno konzerviranje, a ne zatvaranje.

 

 

 

POSLJEDNJE DODANO