16.7 C
Tuzla
03.03.2024.

Dobar odziv građana na Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja  

Na Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja iz budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu  pristiglo je 470 prijava od kojih 346 ispunjava uslove propisane odlukom Gradskog vijeća Tuzla. Nakon toga u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica sačinjene su posebne rang liste za podnosioce prijava za kotlove sa isključivim pogonom na drvnu bio masu, toplotne pumpe, utopljavanje i kompaktne toplinske podstanice.

 ”Od ukupnog broja prijava koji ispunjavaju uslove, 232 prijave odnose se na kotolove na pelet. Od toga je  u 85 objekata je planirana ugradnja toplotnih pumpi. Pored toga, imamo konačnu rang listu za kompaktne toplinske podstanice, a odnosi se na ona mjesta gdje postoje tehničke mogućnosti za priključak na mrežu centralnog grijanja i njih je 29”. istakao je Amir Razić, šef Odjeljenja za komunalne, normativno-pravne i opće poslove Grada Tuzla.

 Na web stranici Grada Tuzla objavljene su konačne rang liste. Važno je istaći da oni građani koji je nalaze na rang listama u narednim danima trebaju biti dostupni na svoje telefone, odnosno na one brojeve koje su naveli u prijavama kako bi ih komisija mogla obavijestiti o daljoj proceduri potpisivanja ugovora.

 “Komisija za provođene postupaka će iduće sedmice kontaktirati podnosice prijava kako bi se obavijestili o mjestu, vremenu odnosno treminu zaključenja ugovora o sufinansiranju što je vrlo važan korak u proceduri obzirom da se implementaciji mjera može pristupiti tek onda kada se zaključe ugovori”.– dodao je Razić.

Kod podnosilaca prijava za ugradnju toplotnih pumpi bit će izvršeni energijski pregledi kojima će biti definisano  u koje objekte se može direktno ugraditi toplotna pumpa bez prethodnog utopljavanja, naglašava Razić. Iz Službe navode da ukoliko se nastavi sa ovom dinamkom implementacije mjera, do početka naredne grijne sezone će biti ugašeno oko 350 individualnih ložišta na čvrsta i fosilna goriva.

 

 

 

Vezane vijesti

TUZLA