9 C
Tuzla
21.04.2024.

Finansiranje Fonda solidarnosti FBiH mora biti usklađeno sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Centri civilnih inicijativa i organizacije civilnog društva, koje okupljaju pacijente korisnike usluga Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine su na održanom okruglom stolu zajedno sa predstavnicima relevantnih institucija potvrdile neophodnost poštivanja Zakona o zdravstvenom osiguranja FBIH kada je u pitanju finansiranje Fonda.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravstva FBIH, predstavnici radnih tijela Parlamenta FBIH – Odbora za zdravstvo, kao i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, a bili su pozvani i predstavnici Ministarstva finansija FBiH koji nisu iskazali interes za učešćem na okruglom stolom.

Učesnici okruglog stola su još jednom istakli da iznos finansijskih sredstava prikupljenih za rad Fonda nije dovoljan kako bi se odgovorilo na potrebe pacijenata u Federaciji BIH, te da kao posljedicu toga svjedočimo listama čekanja za određene vrste usluga čime je direktno ugroženo zdravlje pacijenata FBIH.

Upravo zbog toga evidentna je potreba za preduzimanjem konkretnih i hitnih mjera od strane Vlade FBIH koje će omogućiti zdravstvenu uslugu pacijentima u momentu nastanka potrebe za istom.

Potpuno je paradoksalna činjenica da mi govorimo o tome da Vlada FBiH krši zakon, odnosno ne finansira u onoj mjeri rad Fonda solidarnosti za koju se obavezala prema trenutnom zakonu. Zaista smo zabrinuti jer mi kao građani, kao predstavnici udruženja, civilnog društva sada moramo iznaći način kako da natjeramo Vladu da poštuje Zakon. – istaknula je Merima Spahić iz Udruženja za razvoj društva “Kap”.

Posebno je naglašeno da Zakon o zdravstvenom osiguranju BIH jasno propisuje način finansiranja Fonda, ali da Vlada FBiH kao jedan od obveznika finansiranja Fonda, u kontinuitetu vrši značajno manja izdvajanja iz Budžeta FBiH za ovu namjenu nego što je to Zakonom propisano. Nepostupanjem po Zakonu, Vlada FBiH je u prve dvije decenije postojanja Fonda solidarnosti FBiH izbjegla plaćanje svoje obaveze u iznosu od 1,53 milijardi KM

Vlada FBiH već dugi niz godina ne izvršava svoje zakonom definirane obveze. Svi mi gledamo na društvenim mrežama kako se traži novac za djecu i gledamo razne prevare u tom polju. Gubimo povjerenje u sustav, u institucije, u državu, u svoju zemlju, u ljude, samo zato jer neko ne želi poštivati zakon. Ako zakon ne važi za sve, onda imamo dublje i ozbiljnije probleme. – izjavio je na okruglom stolu Marin Bago iz Udruženja “Fortuna” iz Mostara.

Podsjećamo, Centri civilnih inicijativa, organizacije civilnog društva, koje okupljaju pacijente korisnike usluga Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine su ranije pokrenule inicijativu prema Parlamentu FBIH da se iznađu mogućnosti za prioritetno riješavanje problema neadekvatnog finansiranja Fonda solidarnosti FBiH od strane Vlade FBiH.

Važnost upućene inicijative uvidio je Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Federalnog parlamenta koji je na posljednjoj sjednici zadužio Vladu FBiH da prilikom rebalansa Budžeta Federacije za 2023. godinu usvoji budžetski zahtjev Fonda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, čime bi se osiguralo dodatnih 40 miliona KM za potrebe rada Fonda solidarnosti.

Učesnici okruglog stola su se složili i da bi Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBIH svojim zaključkom od Vlade FBIH također trebao tražiti poštivanje Zakonom propisane obaveze finansiranja rada Fonda solidarnosti FBIH.

Ovakva situacija je uzrokovana brojnim faktorima i to je čitav jedan lanac stvari i aktivnosti koje su postale obrazac ponašanja u prethodnim godinama. – izjavila je Amra Junuzović-Kaljić, zastupnica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i predstavnica Odbora za zdravstvo.

Također, učesnici okruglog stola su pozvali Ministarstvo finansija FBIH da pokaže više odgovornosti kada je u pitanju planiranje finansijskih sredstava za rad Fonda solidarnosti FBIH u Budžetu FBIH, te da se u planiranju istih rukovodi potrebama pacijenata odnosno da svojim instrukcijama ne ograničava Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH i Ministarstvo zdravstva FBIH da iskažu potrebe za budžetskim rashodima u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBIH.

Na kraju, organizacije civilnog društva su još jednom apostrofirale da se dosadašnja praksa Vlade FBiH da ne poštuje Zakonom propisane obaveze finansiranja Fonda solidarnosti FBiH, dovodeći u pitanje pravo na zdravstvenu zaštitu građanima Federacije BiH, mora hitno izmijeniti kako bi se zaštitila prava građana FBiH.

Vezane vijesti

TUZLA