23.9 C
Tuzla
20.05.2024.

Grad Tuzla i OSCE nastavljaju saradnju na različitim projektima

Saradnja OSCE-a sa gradom Tuzla uvijek je bila na najvišem nivou, istaknuto je na sastanku predstavnika Gradske uprave i šefa terenskog ureda OSCE-a.

Imajući u vidu da je Lugavić nedavno preuzeo dužnost vršioca dužnosti gradonačelnika, predstavnici OSCE-a su se zanimali za njegov program rada i za prioritetne oblasti rada u narednom periodu.

Lugavić je naglasio da će najvažniji prioritet u radu biti kontinuitet u očuvanju zajedničkog života i antifašizma, što neće biti teško jer su „zajednički život i antifašizam sastavni dio bića građana i građanki Tuzle, ali da se svakodnevno mora njegovati kultura zajedničkog života i podsjećati na značaj antifašizma za ukupan razvoj društva“, istakao je Lugavić, te nastavio: „Pored toga, nastavićemo sa podrškom svim ranjivim kategorijama, socijalno ugroženima, nezaposlenima, boračkoj populaciji i drugima, ne samo kroz socijalna davanja, nego i kroz projekte ekonomskog osnaživanja i druge projekte, kao što su borba protiv tzv. energetskog siromaštva, projekat njege i pomoći u kući za osobe treće životne dobi, podrška u zapošljavanju i sl.“

Na sastanku je razgovarano o budućim zajedničkim aktivnostima u oblasti demokratske vladavine, ljudskih prava, promocije dijaloga, integracije ranjivih kategorija, ali i o podršci u realizaciji konkretnih projekata u cilju unapređenja kvaliteta života građana.

Predstavnici OSCE-a su izrazili zadovoljstvo predstavljenim prioritetima gradonačelnika, te istakli da je Grad Tuzla među najsvjetlijim primjerima, naročito kada se govori o ljudskim pravima, otvorenosti, zajedničkom životuu i integraciji, te se zahvalili uposlenicima Gradske uprave koji se odazivaju na pozive OSCE-a i predstavljaju svoje dobre prakse drugim općinama i gradovima.

Vezane vijesti

TUZLA