12.8 C
Tuzla
30.11.2023.

Grad Tuzla: Objavljen Javni poziv za podršku projekata neprofitnih organizacija

Grad Tuzla, putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, obavještava zainteresirane neprofitne organizacije (udruženja) da je dana 21.08.2023. godine, na službenoj internet stranici Grada Tuzle: www.tuzla.ba, objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu, namjenski planiranih za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, u oblasti poduzetništva i poljoprivrede.

Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objave, tako da je krajnji rok za predaju aplikacija, dana 11.09.2023. godine.   

Detaljne informacije o predmetu Javnog poziva, uslovima, dokumentaciji i načinu prijave na Javni poziv, nalaze se u Smjernicama za aplikante, koje se zajedno sa tekstom Javnog poziva i ostalom dokumentacijom koja se predaje uz prijavu na ovaj Javni poziv, mogu preuzeti na službenoj internet stranici Grada Tuzle: www.tuzla.ba. na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, u okviru sredstava: Tekućeg granta za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva i Granta organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje

Ovim putem obavještavaju se zainteresirani aplikanti da će se informativni sastanak (info dan), u povodu predstavljanja ovog Javnog poziva, održati dana 24.08.2023. godine, u 9,00 sati, u prostorijama JU Centar za kulturu Tuzla – Kamerna scena Doma mladih, u Ulici Dragiše Trifkovića broj 2. Tokom informativnog sastanka potencijalni aplikanti će detaljnije biti upoznati sa načinom prijavljivanja i popunjavanja projektne dokumentacije, kriterijima i ostalim pitanjima bitnim za pravilno apliciranje i učešće u ovom Javnom pozivu.

Za sve dodatne informacije potencijalni aplikanti mogu kontaktirati Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem putem telefona: 035/307-380 i 307-387 kao i putem e-maila, na adresama naznačenim u tekstu Javnog poziva i u Smjernicama.

Vezane vijesti

TUZLA