31 C
Tuzla
18.07.2024.

Graničnoj policiji BiH nedostaje više od 580 policijskih službenika

Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila je 23. godinu rada. vanicama su se obratili direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković, ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.

Direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković, je kazao da je granična policija BiH, nakon 23 godine djelovanja izrasla u respektabilnu policijsku agenciju koja se uspješno bori sa svim izazovima bez obzira na poteškoće i probleme od kojih su najveći kadrovska nepopunjenost i nedostatak materijalno-tehničkih sredstava.

– Graničnoj policiji BiH u ovom trenutku nedostaje više od 580 policijskih službenika. Posljednjih godina izloženi smo velikom migracijskom pritisku. Samo u toku prošle godine, u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska državne granice evidentirano je 14.309 osoba. Iako sam tek od 1. ožujka ove godine na čelu Granične policije BiH, nastojim da se izvrši popuna upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika, kao i ostalih upražnjenih radnih mjesta u Graničnoj policiji BiH. Na taj način želim prije svega omogućiti da se mladi i perspektivni ljudi zaposle i da konačno imamo dovoljan broj pripadnika GPBiH koji će štititi državnu granicu. Raspisivat ćemo nove natječaje sukladno zakonu i natječajnim procedurama i raditi intenzivno na jačanju kapaciteta Granične policije. Sagledavanje osnovnih potreba pripadnika Granične policije BiH i rad na poboljšanju jedan je od mojih glavnih ciljeva kao ravnatelja ove policijske agencije – kazao je Kuprešaković.

Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić je kazao da Granična policija BiH čini okosnicu sigurnosnog sektora u BiH i da je prva brana za sprečavanje svih vrsta prekograničnog kriminala.

– Kontrola i nadzor cjelokupne granice BiH veliki je izazov, posebno imajući u vidu složenost terena i nedostatak policijskih službenika. Činjenica da dijelimo 1.000 kilometara dugu granicu sa Evropskom unijom a odnedavno i šengenskim prostorom, predstavlja dodatni izazov a time i pritisak na Graničnu policiju BiH u zaštiti naših i vanjskih granica EU. Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, koja se sve više integriše u evropski sigurnosni prostor, to je naša obaveza i naš najviši prioritet u narednom periodu – rekao je ministar Nešić dodajući da se očekuje početak pune operativne saradnje sa EUROPOL-om, što je važno za razmjenu informacija i borbu protiv svih vidova kriminala, kao i da započinju pregovori o uspostavljanju saradnje sa FRONTEX-om.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto je kazala da je s vremenskim odmakom od 23 godine postojanja i rada ove institucije, iz perspektive današnjice, Granična policija BiH, bez obzira na izazove, postala respektabilna policijska agencija.

– Uz redovne aktivnosti nadzora granice, Granična policija BiH je prva barijera kad je u pitanju sprečavanje ilegalnih ulazaka i borbe protiv krijumčarenja ljudi, a što je posebno izraženo posljednjih nekoliko godina od kada se BiH našla na ruti velikih migracijskih tokova. Upravo ova činjenica nam govori da je policijski posao izuzetno zahtjevan i odgovoran, da iziskuje visoku razinu znanja, snalaženja i reagiranja u raznim situacijama, pa često i u onima kada o brzini odlučivanja ovisi nečiji život. Kroz kontinuiranu i otvorenu suradnju Vijeća ministara BiH, nadležnog ministarstva i Granične policije, možemo sigurno učiniti puno toga kada je u pitanju poboljšanje učinkovitosti rada, ali i operativnih kapaciteta ove policijske agencije kako bi se još uspješnije mogli nositi sa svim izazovima i bili pouzdan partner policija u regiji, ali i Europskoj uniji – zaključila je Krišto.

Direktor Kuprešaković uručio je Zlatne plakete dugogodišnjim saradnicima i prijateljima Granične policije BiH koji kontinuirano pomažu u jačanju kapaciteta Granične policije BiH kako ulaganjem u materijalno-tehnička sredstva, tako i u obuku i usavršavanja pripadnika GPBiH.

Zlatne plakete su uručene predstavnicima Međunarodne organizacije za migracije u BiH, Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Delegacije Evropske unije u BiH, dok će predstavnicima Ambasade Japana u BiH biti naknadno uručena.

Srebrne plakete direktor Kuprešaković dodijelio je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske za uspješnu saradnju u borbi protiv nezakonitih migracija, kao i u borbi protiv svih oblika kriminaliteta. Direktor Kuprešaković je direktorima ovih agencija uručio navedena priznanja.

Tokom svečane ceremonije, Kuprešaković je uručio državnim službenicima i zaposlenicima Pohvalnice za posebne zasluge u radu i iskazani doprinos u podizanju ugleda GPBiH, dok je ministar Nešić uručio policijskim službenicima Pohvalnice za poseban doprinos, ostvarene rezultate u radu i visok profesionalizam tokom obavljanja poslova i zadataka.

Svečanosti obilježavanja Dana GPBiH prisustvovali su rukovodioci osnovnih organizacijskih jedinica i nagrađeni službenici GPBiH. Među uzvanicima, između ostalih su bili i predstavnici Tužilaštva BiH, Suda BiH, Službe za poslove sa strance BiH i drugih agencija u okviru Ministarstva sigurnosti BiH, Obavještajno-sigurnosne agencije, Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, neovisnih i nadzornih organa, entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, kao i predstavnici diplomatskih predstavništava u BiH.

Vezane vijesti

TUZLA