7 C
Tuzla
02.03.2024.

Hitno usvojiti novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH

Predstavnik UN Women u Bosni i Hercegovini David Saunders pozvao je vlasti u Federaciji BiH da hitno usvoje novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici koji će biti razmatran 5. jula na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Saundas je podsjetio da je u BiH, polovina svih žena i djevojaka uzrasta preko 15 godina iskusila ozbiljno nasilje, često u kući, a počinitelj je skoro uvijek muškarac.

– Sigurnost je prva obaveza vlade. BiH je ratificirala međunarodne konvencije za zaštitu žena i djevojaka, kao što je Istanbulska konvencija, koja se zalaže za zaštitu žrtava nasilja i pružanje pomoći u skladu sa globalnim standardima – poručio je u video poruci u okviru kampanje “Nasilje nije privatna stvar”.

On je skrenuo pažnju na važnost usluga koje su dostupne i prihvatljive svima koji su preživjeli porodično nasilje, dodajući da žene i djevojke koje trpe nasilje nemaju jednaku zaštitu.

– To zavisi od toga gdje žive. Entitetski zakoni variraju, oni nisu harmonizirani sa Istanbulskom konvencijom. I što je još nevjerovatnije, većina djela seksualnog nasilja nisu kažnjiva u očima zakona. To znači da se ne tretiraju u krivičnom zakonu ni u jednom entitetu niti u Brčkom distriktu. Ovo šalje pogrešnu poruku da je nasilje prihvatljivo i to stvarno mora prestati – kazao je Saunders.

“Nasilje nije privatna stvar” je slogan pod kojim se provodi zagovaračka kampanja za usvajanje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, s ciljem njegovog usklađivanja s preporukama Istanbulske konvencije, saopćeno je iz Fondacije lokalne demokratije u BiH.

Kampanju provodi Fondacija lokalne demokratije u BiH (FLD) sa članicama Sigurne mreže, u okviru regionalnog projekta “Provođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg sa organizacijama civilnog društva u BiH provodi UN Women uz podršku Evropske unije.

Mreža nevladinih organizacija “Sigurna mreža”, kojom koordinira FLD, je uz podršku ekspertske radne grupe izradila Nacrt novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, s ciljem usklađivanja zakonodavnog okvira i politika s međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i drugih oblika diskriminacije.

Nakon niza zagovaračkih aktivnosti Sigurne mreže, Komisija za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Federacije BiH je uz podršku Odbora za ljudska prava i Komisije za rad i socijalnu politiku, predložila novi Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH koji će se naći pred poslanicima na sjednici Predstavničkog doma u ponedjeljak, 5. jula.

RTV SLON/FENA

Vezane vijesti

TUZLA