8.9 C
Tuzla
29.02.2024.

Inkluzija učenika oštećenog sluha u redovnim školama

Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u našoj zemlji ima oko 40 hiljada gluhih ili osoba s oštećenim sluhom. U savremenom je društvu posljednjih godina teorija i praksa rehabilitacije djece s oštećenim sluhom usmjerena ka njihovom potpunijem uključenju u društvenu zajednicu. Tu spada i obrazovanje, gdje je potrebno stvoriti adekvatne uslove za inkluziju ove djece u sistem redovnog obrazovanja.

„Mi imamo djecu sa različitim poteškoćama, imamo stručne ljude koji rade s tom djecom, naravno i nastavnike koji rade s učenicima sa poteškoćama i inkluzija kao takva se pokazala kao dobar primjer“, kazala je Belma Smajić, direktorica OŠ „Solina“.

Međutim, iz ove škole ističu da je prepreka sa kojom se sureću deficit kadra. Samim time, škole nisu uvijek u mogućnost djeci s poteškoćama pružiti stručnu pomoć pri savladavanju redovnog plana i programa.

Tribina povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

S druge strane, Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla sarađuje sa inkluzivnim timovima iz redovnih škola pri čemu djeca dolaze na tretmane, a sve u cilju napredovanja i nastavka školovanja u redovnim školama.

„Nakon usvajanja pravilnika, djeca oštećenog sluha iz redovnih škola počela su da ostvaruju mogućnost da kod nas dobijaju tretmane kako rehabilitacije slušanja i govora, tako i pomoći u učenju i senzorne integracije”, objašnjava Emina Numanović- Šenijus, dipl. defektolog surdoaudiolog.

U Centru sa djecom radi rehabilitator i senzorni terapeut, a od ove godine i logoped. Iz ove ustanove navode da će nastaviti sa razvojem i unapređenjem centra kako bi njihovi korisnici dobili što bolje usluge.

„Planiramo od sljedeće školske godine, odnosno januara, da imamo novu aktivnost, a to je psihomotorna rehabilitacija koja je mnogo značajna za učenike, odnosno osobe s invaliditetom koje se nalaze u našem centru“, rekla je Amra Imširagić, direktorica Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju.

Cilj cjelokupne tribine povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je ukazati na pozitivne primjere i primjere dobre prakse inkluzivnog procesa u redovnim školama. Pored omogućavanja pristupačnosti i jednakih prilika za sve, važno je i podizanje svijesti o različitostima i invaliditetu u kontekstu koncepta ljudskih prava.

Vezane vijesti

TUZLA