10.5 C
Tuzla
15.06.2024.

Izdata građevinska dozvola za gradnju stambenih objekata za raseljena lica na Oskovi (Projekat CEB II)

Općina Banovići izdala je odobrenje za građenje dva stambena objekta za raseljena lica na Oskovi, koji će se graditi u okviru CEB II Projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja“. Rješenje o odobrenju građenja dostavljeno je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica — nosiocu svih aktivnosti u vezi sa navedenim projektom. Ovo je nastavak poduzetih mjera i radnji pokrenutih još u prošloj godini, a sve s ciljem konačnog zatvaranja kolektivnih smješta.

U okviru CEB II Projekta planirano je da se na području naše Općine obnovi ili izgradi ukupno 60 stambenih jedinica za raseljena lica. U 2021. godini obnovljeno je 30 stanova, i to 6 na Jezeru i 24 u Stražbenici i Podgorju – tzv. „Holandske kuće“. U ovoj planirana je gradnja preostalih 30, odnosno gradnja dvije zgrade sa po 15 stanova. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica već je pokrenulo postupak javne nabavke za izvođenje radova, čija je vrijednost oko 2,5 miliona KM. Općina Banovići je sa svoje strane pribavila svu potrebnu dokumentaciju, izdala neophodne dozvole te pokrenula postupak izbora nadzornog organa.

Vezane vijesti

TUZLA