5 C
Tuzla
27.02.2024.

Javni dug narastao na 12,8 milijardi KM, povećao se za 623 miliona KM

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojio je i uputiće Parlamentarnoj skupštini BiH informaciju Ministarstva finansija i trezora BiH o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine zaključno sa prošlom godinom.

Prema informaciji, javni dug BiH na dan 31. decembar 2021. godine iznosio je 12 milijardi i 816,03 miliona konvertibilnih maraka (KM), od čega se na spoljni dug odnosilo 9 milijardi i 697,79 miliona KM ili 75,67 posto, a na unutrašnji dug 3 milijarde i 118,24 miliona KM ili 24,33 posto javne zaduženosti.

U odnosu na 31. decembar 2020. godine, javni dug se povećao za 623,05 miliona KM, od čega se spoljni dug povećao za 999,53 miliona KM, dok se unutrašnji dug smanjio za 376,48 miliona KM.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 51,08, Republika Srpska sa 48,04, institucije BiH sa 0,49, a Brčko distrikt sa 0,39 posto.

Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2021. godini iznosilo je 34,82 posto.

Servis spoljnog duga BiH u 2021. godini iznosio je 805,31 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosilo 680,37 miliona KM, a na kamatu 124,94 miliona KM. U ukupnom iznosu servisa spoljnog duga BiH Federacija BiH učestvuje sa 65,29, Republika Srpska sa 32,90, institucije BiH sa 0,93, a Brčko distrikt sa 0,88 posto.

Vijeće ministara BiH usvojilo je izvještaj Ministarstva finansija i trezora o realizaciji sredstava za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19 dodijeljenih iz budžeta 2020. godine, sačinjen na osnovu izvještaja drugih nivoa vlasti o njihovoj realizaciji.

Korisnici sredstava drugih nivoa vlasti, kojima su namjenska sredstva dodijeljena, zaduženi su da nastave s realizacijom započetih aktivnosti na sanaciji ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19 dodijeljenih iz budžeta za 2020. godinu, na osnovu odluka Vijeća ministara BiH o raspodjeli sredstava iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19.

Vijeće ministara BiH je u 2020. godini za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19 u BiH izdvojio ukupno 39.747.000 KM, od čega je više od 37,7 miliona KM izdvojeno nadležnim institucijama u entitetima, kantonima i Brčko distriktu BiH.

Svojim odlukama u 2020. godini Vijeće ministara BiH iz budžeta institucija BiH odobrio je 14.474.000 KM, 273.000 KM i 10.000.000 KM. Sredstva su prema utvrđenim procentima doznačena Republici Srpskoj (37 posto), Federaciji BiH (61 posto), s tim da su sredstva u jednakom omjeru po 50 posto raspoređena Federaciji BiH i kantonima, te Brčko distriktu BiH (dva posto).

Sastavni dio je i izvještaj o utrošku sredstava na osnovu odluke Vijeća ministara BiH o raspodjeli sredstava iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19 u ukupnom iznosu 13.000.000 KM. Odluka se odnosi na dodjelu sredstava Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu 3.500.000 KM, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 3.500.000 KM, Univerzitetsko-kliničkom centru Banjaluka 4.000.000 KM, JZU Zdravstveni centar Brčko distrikta BiH 500.000 KM i Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla 1.500.000 KM.

Još 2.000.000 KM Vijeće ministara BiH obezbijedilo je odlukom o odobravanju višegodišnjeg projekta “Finansiranje troškova iz ugovornih aranžmana za nabavku zdravstvenih mjera protiv COVID-19 za period 2020 – 2022.“ kao program posebne namjene Ministarstva civilnih poslova BiH. Namjenska neutrošena sredstva u ukupnom iznosu na zahtjev korisnika prenesena su u 2021. godinu za istu namjenu.

RTV Slon/akta.ba

 

Vezane vijesti

TUZLA