26.7 C
Tuzla
21.05.2024.

Kolegij gradonačelnika Tuzle: U 2021. preko 45.000 zaprimljenih predmeta

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, održao je 15. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj su razmatrani materijali koji će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na narednoj sjednici. Između ostalog, na sjednici Kolegija su utvrđeni: Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Regulacionog plana prostorne cjeline Grabov potok u Tuzli, Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana Zona rekreacije  „Stara Majevica” i „Zeleni kamen” u Tuzli, Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada  Tuzle, prijedlog Akcionog plana za djecu grada Tuzle (2022-2024), te Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku Grada Tuzle za 2021. godinu. 

Osvrnuvši se na sadržaj sjednice Kolegija, gradonačelnik je napomenuo da je sjednica Kolegija održana u funkciji pripreme sjednice Gradskog vijeća.
„Razmotrili smo prijedlog Odluke o pristupanju i izmjeni Regulacionog plana prostorne cjeline Grabov potok u Tuzli. To je dobra lokacija, gdje može biti mnogo objekata i potrebna nam je izmjena Regulacionog plana. Imali smo sugestije u timu mojih saradnika tako da se izvrše izmjene Regulacionog plana kako bismo definitivno to građevinsko zemljište priveli svrsi i omogućili gradnju. Imali smo i razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izrade Zoning plana u zoni rekreacije na lokaciji Stara Majevica – Zeleni kamen. Ovo se tiče, prije svega, kvaliteta života građana, da mogu građani otići i na planinu. Uređujemo i Ilinčicu i stvaramo uslove za uređenje Stare Majevice i Zelenog kamena. Ilinčica je na jugu Tuzle, a Zeleni kamen i Stara Majevica su na sjeveru Tuzle. To je istovremeno i prilika investitorima i pozivamo ih da se uključe, da se jave u naš Zavod za urbanizam za sugestije ili ideje. Prilika je to da se tamo izgrade kvalitetni objekti, da se ima gdje otići, ali i da se turizam razvija svih dvanaest mjeseci u godini. Zatim smo razmatrali Javni poziv za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup za poljoprivrednu proizvodnju. Razmatrali smo Akcioni plan za djecu grada Tuzle i jako važna tačka dnevnog reda – Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku Grada Tuzle za 2021. godinu. Dakle, u ovoj godini uprava je zaprimila preko 45.000 predmeta, od čega je za preko 35.000 zahtjeva zaprimljeno u 2021. godini. Službe rješavaju veoma veliki broj predmeta i to se iz ovog Izvještaja i vidi“, rekao je gradonačelnik.

Omar Hadžić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za prostorno uređenje i zaštitu okoline, pojasnio je kako Grad Tuzla trenutno ima na snazi detaljan Planski dokument za prostornu cjelinu Grabov potok, odnosno Regulacioni plan donesen 2016. godine, međutim do današnjeg dana nije započela njegova realizacija. Kao prethodno pitanje postavlja se posao izmjene, odnosno preusmjeravanje vodotoka Grabovog potoka, a detaljnom analizom utvrđeno je da su imovinski odnosi na budućoj trasi koja je predviđena važećim Regulacionim planom izuzetno komplikovani i teški za rješavanje.

„Mi smo tokom prošle godine zaprimili inicijativu Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica za izmjenu ovog detaljnog planskog dokumenta prvenstveno radi izmjene trase vodotoka Grabovog potoka i preusmjeravanja buduće trase u parcele, odnosno u imovinu Grada Tuzle kako bi sam taj posao izmještanja bio puno jednostavniji. Da bi se Regulacioni plan izmijenio potrebno je prije svega donijeti Odluku o pristupanju izmjeni, nakon toga provesti određena ispitivanja, utvrditi nacrt, provesti javnu raspravu, a danas samo govorimo o Odluci o pristupanju izmjeni Regulacionog plana“, naveo je Omar Hadžić.

U skladu sa Zakonom o upravnom postupku i uputstvom o načinu iskazivanja podataka u godišnjim izvještajima u rješavanju u upravnom postupku pripremljen je Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku Grada Tuzle za 2021. godinu. Tokom 2021. godine, uprava Grada Tuzle imala je 45.609 upravnih predmeta, od čega su 35.774 predmeta zaprimljeni tokom 2021. godine, dok je 9.835 predmeta prenesemo iz 2020. godine. Od ukupnog broja predmeta na rješavanju tokom 2021. godine riješeno je 35.717, odnosno oko 80% predmeta, dok je na kraju ostalo neriješeno 9.892 predmeta. Navjeći broj neriješenih predmeta, odnosno 7.507 predmeta je iz nadležnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, od čega 6.123 predmeta se odnose na predmete legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Rast broja neriješenih predmeta u 2021. godini, a vezano za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata prouzrokavan je, između ostalog i činjenicom da je u 2021. godini donesen Zakon o dopunama Zakona o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina, kojim je rok za podnošenje zahtjeva produžen do 31.5.2022. godine. Napominjemo da je navedenim Zakonom više puta produžavan rok za legalizaciju, čime se svake godine značajno povećava broj predmeta, jer zahtjeve podnose i oni koji ispunjavaju uslove za legalizaciju (između ostalog objekti koji se nalaze na ortofoto snimku iz 2018. godine), kao i oni koji ne ispunjavaju uslove za legalizaciju ili  kako bi  podnošenjem zahtjeva ostvarili pravo na priključak na komunalnu infrastrukturu ili izdavanje ličnih dokumenata“, navela je Asja Kravić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za opću upravu i zajedničke poslove, te nastavila

Kada bi se od ukupnog broja neriješenih predmeta oduzeo broj predmeta koji se odnose na postupke legalizacije bespravno izgrađenih objekata, broj neriješenih predmeta bi iznosio 3.769 predmeta. U 2021. godini po zahtjevima stranaka izdato je ukupno 117.355 uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, što je za 3.773 uvjerenja više nego u 2020. godini. Napominjem da, bez obzira na pandemiju izazvanu koronavirusom, Grad Tuzla niti jedan dan nije obustavljao rad sa strankama i ističemo da službe za upravu svaki dan u prosjeku posjeti oko 1.000 naših građana.”

Od ukupnog broja predmeta tokom izvještajnog perioda riješeno je ukupno 35.717 predmeta, od čega je u roku riješeno 94,36 % , dok je nakon isteka propisanog roka riješeno 5,64 % predmeta. Navedeni podaci ukazuju na to da je prosječan broj predmeta na godišnjem nivou po voditelju postupka iznosio oko 870 predmeta.

Interesantno je reći da se broj zaposlenih u toku 2021. godine kretao od 407 na dan 1.1.2020. godine, do 406 na dan 31.12.2021. godine. U posljednjih 12 godina broj zaposlenih u gradskoj upravi manji je za 122 zaposlenika.

Jedna od tačaka Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle je i Odluka o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a koje se nalazi na području grada Tuzle. Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle ima u nadležnosti raspisivanje ove vrste javnih poziva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države poljoprivrednim proizvođačima. Obzirom da je nadležno Ministarstvo za poljoprivredu TK nedavno svojim aktom obavijestilo Grad Tuzlu da je određeni broj ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji se nalazi na području grada Tuzle isteklo, ukazala se potreba da se raspiše novi javni poziv za dodjelu ovih parcela poljoprivrednim proizvođačima ,a sve u cilju obezbjeđenja kontinuiteta poljoprivredne proizvodnje i podrške poljoprivrednim proizvođačima.

Na ovakav način Grad Tuzla direktno i indirektno učestvuje u stvaranju dobrog ambijenta za razvoj poljoprivredne proizvodnje i obezbjeđenje poljoprivrednih proizvoda za građane grada Tuzle i šire.

„Ovaj javni poziv i zemljište koje dajemo u zakup proizvođačima veoma je značajno za kontinuitet, rast i održivost poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzle“, istakao je Zijad Lugavić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, prilikom obrazlaganja teksta Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a koje se nalazi na području grada Tuzle.

Vezane vijesti

TUZLA