20 C
Tuzla
28.02.2024.

Konferencija za efikasniji odgovor na trgovinu djece u BiH

Trgovina djecom kršenje je osnovnih ljudskih prava i samo kroz zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera, vladinog i nevladinog sektora moguće se efikasno suprotstaviti toj pojavi – istaknuto je danas u Sarajevu na konferenciji pod nazivom ‘Trgovina djecom u Bosni i Hercegovini’.

Konferencija je organizirana kao završni događaj u okviru kampanje podizanja svijesti o trgovini djecom u BiH, koja je realizovana uz podršku zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope ‘Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022’ i projekta ‘Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini’.

Udruženje “Novi put” iz Mostara, kako je kazala njegova predsjednica Abida Pehlić, u saradnji sa Mrežom RING realizovalo je u BiH kampanju podizanja svijesti o trgovini djecom pod sloganom “STOP trgovini djecom”. U okviru kampanje, među ostalim, organizovano je deset uličnih akcija, pet javnih tribina na kojim su učestvovali predstavnici vladinog i nevladinog sektora, odnosno svih institucija i organizacija koje su relevantne za borbu protiv trgovine ljudima i trgovine djecom, a rađena je i kampanja podizanja svijesti među romskim zajednicama na području BiH s obzirom na to da su nažalost romska djeca jako ranjiva na sve oblike trgovine ljudima.

– Zadovoljni smo rezultatima, zabilježen je veliki interes građana, naročito roditelja djece koja pohađaju osnovnu i srednju školu, djece koja su tokom pandemije bila u situaciji da borave ispred računara, laptopa ili pametnih telefona i tako postali ranjiviji nego inače na vrbovanje putem informaciono-komunikcijskih tehnologija, posebno putem društvenih mreža – dodala je Pehlić.

Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima u BiH Samir Rizvo je kazao da je cilj kampanje bio da se javnost upozna da je trgovina ljudima, posebno djecom prisutna u našem društvu, da se djeca eksploatišu u svim oblicima trgovine ljudima počevši od seksualne, radne, zatim za prisilno vršenje krivičnih djela, za organizovano i prisilno prosjačenje i sve što je povezano s tim.

Odgovor na trgovinu ljudima, a samim tim pomoć i zaštita žrtvama trgovine ljudima, kako je naveo Rizvo, veoma je kompleksan posao koji traži angažman mnogobrojnih aktera iz vladinog i nevladinog sektora.

– Žrtve trgovine ljudima, posebno djeca kroz proces trgovine prežive veoma ozbiljne fizičke i psihičke traume i potrebno je dosta vremena i resursa da se oni rehabilituju i reintegrišu u društvo i nastave normalan život – dodao je Rizvo.

Kada je riječ o kampanji, kako je kazala pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Đuderija, važno je pojačati javnu svijest u vezi zaštite djece imajući na umu sve posljedice te pojave.

Govoreći generalno o položaju romske manjine, posebno romske djece, Đuderija smatra važnim da ta tema bude prepoznata u javnosti, odnosno problemi sa kojima se suočavaju romska djeca kada je u pitanju rizik od trgovine, iskorištavanja i organizovanog prosječenja. U rješavanju tih problema, kako je dodala, potrebno je proaktivnije provoditi odgovarajuće mjere posebno imajući u vidu da su u posljednje vrijeme ta pitanja dosta bila u sjeni drugih problema.

RTV Slon/Fena

Vezane vijesti

TUZLA