Međunarodni dan demokratije: BiH spada u kategoriju hibridnih država

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U svijetu se danas obilježava 15. septembar, Međunarodni dan demokratije koji je Generalna skupšina UN-a proglasila 2007. godine, kao Dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala. Brojni su kriteriji po kojima se procjenjuje demokratičnost nekog društva. Po tim kriterijama zemlje su podijeljene u četiri kategorije, demokratske, poludemokratske, hibridne i autoritarne države. Kada je riječ o BIH, ona nažalost spada u hibridne države.

„Biti u kategoriji hibridnog društva samo pogoršava naše stanje i smanjuje rejting u svijetu posebno za investicije ulaganja,kao nesigurne,nespokojne nepoželjne države za prosperitet i razvoj“ ističe prof.dr Izudin Hasanović,profesor na Pravnom fakultetu UNTZ

Kriteriji koji mjere demokartiju nekog društva su između ostalog  vladavina zakona, slobodni i pošteni izbori, sloboda medija, korupcija, poštivanje ljudskih prava, i drugi.

„ Između demokratije i ljudskih prava postoji povezanost ne može demokratija biti dobra, ako ne poštujemo ljudska prava u toj državi bez obzira o kojoj vrsti se radi građanska, politička ili socijalna prava. Sve više su ugrožena socijalna prava u BiH što se odražava na stepen demokratije i razvijenost demokratskog društva“ rekao je prof.dr Izudin Hasanović,profesor na Pravnom fakultetu UNTZ

 Bosna I Hercegovina  se sa indeksom od 4,63, nalazi skoro na  dnu ljestvice , kada je demokartija u pitanju.„Ono što je najveći problem da iz dana u dan iz godine u godinu BiH sve više pada kako u odnosu na susjedne evropske zemlje tako i u odnosu svjetske zemlje  koje ulaze u sastav članica UN koji ima oko 200 sve više tone i danas se nalazi između 160 i 180 mjesta što treba da zabrine sve nas,prije svega političare“kaže prof.dr Izudin Hasanović,profesor na Pravnom fakultetu UNTZ

Kada su  u pitanju zemlje u regionu, najbolje je rangirana Slovenija, a potom Hrvatska. Kada je riječ o demokratskim državama u Evropi najbolje su rangirane Danska, Finska, Norveška i Njemačka.