15 C
Tuzla
30.05.2024.

Ministarstvo obrazovanja TK izdalo saglasnost za osnivanje srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla

Odgoj i obrazovanje djece i mladih u XXI stoljeću, vremenu tehnoloških i informacionih dostignuća, predstavlja jedan od najtežih zadataka, ali i izazova savremenog doba, kako za djecu i mlade, tako i za roditelje, odgajatelje, ustanove i sisteme obrazovanja i nauke. Generacije djece i mladih zajedno s roditeljima svakodnevno tragaju za novim i savremenim načinima odgoja i obrazovanja koje će djeci i mladima istovremeno zaokupiti tijelo i um, te u krajnosti stvoriti pojedinca odgovornog kako za sebe, tako i za funkcionalni razvoj društvene zajednice.

Upravo u namjeri da se u Bosni i Hercegovini ponudi jedan inovativan pristup obrazovanju djece i mladih, pokrenuto je osnivanje „Savremeno-umjetničke škola“ Tuzla. Koncept škole zasniva se na doprinosu poboljšanja kvalitete obrazovanja i odgoja djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz primjenu savremenih metoda učenja i praktikovanje specifičnih modela dramske pedagogije.

Ovo je prvi primjer u Evropi da se osniva srednja škola koja će upravo po savremenom i originalnom konceptu kreativne dramske pedagogije i primjene drame u odgoju i obrazovanju raditi na jačanju kapaciteta učenja i kompetencija pojedinca. Koncept obrazovanja i odgoja ima namjeru prevazići nedostatke tradicionalnih načina obrazovanja i učenja, te osposobiti učenike da, vještine stečene po ovom modelu obrazovanja i odgoja, funkcionalno koriste u različitim životnim situacijama i svim daljim nivoima obrazovanja.

Nakon dvogodišnjeg,  sistematičnog i istraživačkog rada Pozorišta mladih Tuzle i Udruženja „Mladi Tuzčle“ o opravdanosti  osnivanja jednog inovativnog modela škole, pri čemu su anketirani roditelji i učenici, obavljene pravno-ekonomske i pedagoško-umjetničke konsultacije sa relevantnim institucijama obrazovanja Tuzlanskog kantona, te drugim ustanovama, udruženjima, fondacijama i pojedincima iz oblasti obrazovanja, odgoja, kulture i umjetnosti u regiji, izrađen je elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja „Savremeno-umjetničke škole“ u Tuzli.

Učenici će se obrazovati za savremena zanimanja u polju umjetnosti, društvenih i humanističkih nauka, a po završetku Savremeno-umjetničke škole moći će nastaviti obrazovanje na fakultetima/akademijama umjetnosti, društveno-humanističkih, filozofskih, prirodno-matematičkih, informacionih, ekonomskih, pravnih, medicinskih i edukacijsko-rehabilitacijskih područja obrazovanja.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je dana 28.7.2020. godine izdalo Saglasnost za osnivanje privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla.  Inicijativu osnivanja Savremeno-umjetničke škole podržali su kantonalni i gradski nivoi vlasti.

Upis učenika prve generacije planiran je školske 2021/2022. godini.

Vezane vijesti

TUZLA