19 C
Tuzla
26.02.2024.

Ministarstvo sigurnosti BiH započelo izradu nove Strategije u oblasti migracija i azila

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine započelo je izradu nove Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana za period 2021. – 2025. godina.  Ovaj petogodišnji strateški dokument je veoma važan za razvoj sistema azila i međunarodne zaštite kojim se definišu ključni ciljevi za efikasno upravljenje ovim procesom.

Zbog toga je Ministarstvo sigurnosti BiH uz tehničku podršku organizacije Hilfswerk International i partnerske organizacije Udruženje za pomoć i razvoj “HAJDE” organiziralo trodnevnu obuku i razmjenu iskustava na kojem su učestvovali predstavnici nadležnih institucija za pitanje migracija sa svih nivoa vlasti.

Pomoćnica ministra sigurnosti BiH u Sektoru za migracije Murveta Džaferović je istakla da će sugestije kao i prijedlozi eksperata iz BiH, regiona i EU biti od velike podrške Radnoj grupi za izradu Strategije.

 

Kako je istaknuto u uvodnim obraćanjima, definirano je sedam ključnih ciljeva koje BiH želi provesti u oblasti migracija, a koji su usklađeni sa EU zakonodavstvom.  Predviđeno je unaprijeđenje sistema upravljanja politikama migracija i azila, povećanje efikasnosti kontrole državne granice, efikasnije upravljanje nezakonitim migracijama, unaprijeđenje sistema azila, borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, podrška zakonitim migracijama i jačanje koordinacije u upravljanju migracijama. Između ostalog, planirano je i uspostavljenje nove agencije za upravljanje nezakonitim migracijama, kako bi država BiH u potpunosti preuzela upravljanje prihvatnim centrima i migracijama u BiH.

 

Izrada ovog dokumeta, kao i druge aktivnosti koje provodi Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji sa partnerskim agencijama i organizacijama, dio je sveobuhvatnog plana za efikasnije upravljanje migracijama, poboljšanje humanitarnih i sigurnosnih uslova za boravak migranata ali i građana BiH.

 

Ovaj skup je finansiran od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Republike Austrije i Fonda za azil, migracije i integraciju, u sklopu projekta “Smanjenje neregularnih migracija u Evropsku Uniju putem jačanja kapaciteta struktura povezanih sa migracijama na Zapadnom Balkanu”.

 

Vezane vijesti

TUZLA