7.8 C
Tuzla
19.04.2024.

Mirela Trepanić: U TK usvojena Rezolucija o suzbijanju seksualnog nasilja

Na jučer održanoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, na prijedlog kluba Naše stranke jednoglasno je usvojena Rezolucija o prevenciji i suzbijanju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Tuzlanskom kantonu.

„Važno mi je da žene koje dožive bilo koji oblik uznemiravanja znaju da nisu same, da imaju kome da povjere svoj problem i da se ne boje o tome da govore. Te da će im biti pružena pravna ali i psihološka pomoć. Rezolucija obrađuje sve vrste uznemiravanja na osnovu spola i sve vrste fizičkog i psihičkog nasilja. Rezoluciju su usvojili svi poslanici skupštine TK“, rekla je zastupnica Naše stranke Mirela Trepanić.

S obzirom na lošu implementaciju odredbi krivičnog zakona i Zakona o radu FBiH, kao i državnih zakona o ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije, u Našoj stranci smatraju da je i na kantonalnom nivou, donošenjem posebnih zakona i protokola potrebno osigurati obuhvatniji i učinkovitiji tretman počinitelja krivičnih djela seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja te žrtava.

 

Vezane vijesti

TUZLA