15 C
Tuzla
22.05.2024.

Mogućnosti za produženje sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi

Vlada Tuzlanskog kantona na današnoj je sjednici dala sglasnost saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje  u 2020. godini. Odlukom o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine” kantonima, gradovima i opdinama Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 650.000 KM za poticaj razvoju biljne proizvodnje na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donio je Program utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2020. godini. Dio sredstava bio je planiran za sufinansiranje nabavke plastenika i sufinansiranje podizanja nasada krošnjastog i jagodičastog voća. Nakon provedene procedure javnog oglašavanja za sufinansiranje nabavke plastenika utrošeno je 91.200,00 KM za 57 poljoprivrednih proizvođača. Imajući u vidu klimatske promjene koje negativno utiču na poljoprivrednu proizvodnju, te potrebu za cjelosezonskim zapošljavanjem u poljoprivredi, Odlukom o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2020. godini planirano je da se sredstva utroše za sufinansiranje nabavke visokih tunela.  Na ovaj način poljoprivredni proizvođači koji zasnuju proizvodnju u visokim tunelima imaju stvorene preduvjete da sa aktivnostima u proizvodnji krenu znatno ranije nego što je to uobičajeno.

 

Vezane vijesti

TUZLA