8 C
Tuzla
25.02.2024.

Na isplatu otpremnina čeka 7.352 nezakonito otpuštena Bošnjaka i Hrvata u RS

– Na isplatu otpremnine, jer su nezakonito dobili otkaz na poslu zbog nacionalne pripadnosti 1992. godine, na teritoriji sadašnjeg bh. entiteta RS, čeka 7.352 osobe, a bošnjački predstavnici vlasti ukazuju da se taj proces odvija neprihvatljivo sporo.

Iz nadležnog ministarstva u RS su priznali da se isplata otpremnina vrši prema redoslijedu donošenja rješenja, a “trenutno se vrši isplata prema rješenjima donesenim u 2013. godini”.

Za spomenuti broj osoba, mahom bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, priznato je pravo na otpremninu, a za te namjene je u budžetu potrebno obezbijediti sredstva u iznosu od 16.212.340,70 KM, (iznos utvrđen na osnovu prosjeka plate u RS od 953 KM za prva tri mjeseca ove godine).

Po podacima entitetskog Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, u periodu od 2003. do 31. maja ove godine, nadležna komisija je riješila 37.495 zahtjeva za isplatu otpremnina, što u odnosu na ukupan broj od 58.658 zaprimljenih i do sada evidentiranih zahtjeva u bazi podataka iznosi 63,92 posto.

U navedenom periodu Komisija je donijela 17.114 rješenja o priznavanju prava na otpremninu, 10.129 rješenja o odbijanju zahtjeva za njihovu isplatu, 10.087 zaključaka o odbacivanju zahtjeva i obustavi postupka, a 165 predmeta je proslijeđeno na nadležno postupanje drugom organu.

Iz resornog ministarstva su naveli da je u navedenom periodu drugostepeni organ donio 735 rješenja o uvažavanju žalbe i priznavanju prava na otpremninu.

Tako da je ukupan broj rješenja o priznavanju prava na otpremninu 17.849.

Po evidenciji iz baze podataka, u periodu od 2007. godine, od kada su počele prve isplate otpremnina, do 31. maja ove godine, ukupno je isplaćeno 10.497 osoba prema rješenjima kojima je priznato pravo na otpremninu u novčanom iznosu od 19.890.837,55 KM.

Da su zadnje isplaćene otpremnine po rješenjima od prije osam godina, upozorio je na nadavnoj sjednici Narodne skupštine RS Senad Bratić, uime Poslaničke grupe “Zajedno za BiH”.

Nedovoljna sredstva za otpremine bila su i razlog da Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS ranije stavi veto na rebalans ovogodišnjeg budžeta, u kojem je za te namjene planirano svega milion KM.

Sva lica koja su smatrala da im je nezakonito prestao radni odnos, u smislu odredbe člana 152. Zakona o radu u RS, imala su pravo da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona (period od 16.11.2000. godine do 16.02.2001. godine), Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na otpremninu.

Prve isplate otpremnina su počele 2007.godine.

Rješenja o priznavanju prava na otpremninu sadrže koeficijent u rasponu od 1,33 do 3,00, a ne tačan novčani iznos sredstava, i po tim rješenjima otpremnina se obračunava i isplaćuje prema prosjeku plaće u RS u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem se vrši isplata otpremnine.

Izvor: RTV Slon/FENA/

Vezane vijesti

TUZLA